شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - السبت 20 شوال 1443

(۱۳۸۳/۰۳/۲۹) خطبه های نماز جمعه خوی – ۲۹ خرداد ۱۳۸۳

خطبه اول :    موضوع: منشاء اعتقاد به دین(۲) در ارتباط با نظریه ترس در جلسه گذشته سه پاسخ مطرح کردیم. در ادامه همان بحث لازم است یک بخش این نظریه را توضیح بدهیم.   طراحان نظریه ترس: در بخشی از مطالب خویش اظهار می‌دارند. ترس از طبیعت موجب گرایش انسان به دین شده‌است: ـ […]

خطبه اول :   

موضوع: منشاء اعتقاد به دین(۲)

در ارتباط با نظریه ترس در جلسه گذشته سه پاسخ مطرح کردیم. در ادامه همان بحث لازم است یک بخش این نظریه را توضیح بدهیم.

 

طراحان نظریه ترس:

در بخشی از مطالب خویش اظهار میدارند. ترس از طبیعت موجب گرایش انسان به دین شدهاست:

ـ ترس از خورشید و ماه

ـ ترس از زلزله

ترس از غرش بادها

ترس از فرو ریختن باران

 

پاسخ:

در قرآن یک واژه به نام تسخیر با اشتقاقهای مختلف بویژه بصورت فعل ماضی (سخّر) متجاوز از ۲۲ بار مطرح شدهاست. خلاصه و چکیده این آیات میرساند که:

تمامی عالم طبیعت در اختیار انسان است.

 

اقسام تسخیر:

الف) تسخیر به معنی مصالح و منافع انسان بودن.

۱ـ سخّر لکم الشَّمس و الْقَمَر

۲ـ سَخَّر لکم اللیل وَ النَّهار

۳ـ سَخَّر لکُم ما فیالسَّماوات و ما فیالارض جمیعاً

ب) تسخیر به معنای اینکه زمام امور در اختیار بشر است:

۱ـ سَخَّر لکم الفلک

۲ـ هو الذی سَخَّر لکم البحر

 

تذکر:‌

برخی از این آیات از زبان انبیاء و صاحبان ادیان گذشته بیان شدهاست مانند پرچمدار توحید حضرت ابراهیم که به مبارزه طبیعت پرستان برخاسته بود.

 

نتیجـه

۱ـ از نظر ادیان الهی نه تنها بشر نباید از طبیعت بترسد بلکه باید طبیعت را به استخدام خود دربیاورد.

۲ـ از دیدگاه ادیان الهی تمامی عالم طبیعت در استحلام بشر قرار دارد.

۳ـ در بسیاری از آیات قرآن بشر را تشجیع میکند برای به استخدام گرفتن عالم طبیعت

 

خطبه دوم :

مناسبتهای هفته

۳۱ خرداد شهادت سردار رشید اسلام دکتر چمران ۱۳۶۰

اول تیرماه تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی

روز تبلیغ و اطلاعرسانی

روز اصناف

چهارم تیر ولادت حضرت زینبکبری(ع) روز پرستار و بهورز

چمران شناخته نشده برای بیان عرفان و عظمت روحی و معنوی ایشان دو جمله از خودشان را میآوریم:

در یکی از نیایشهای خویش میفرماید:‌ «خدایا هنگامی که شیپور جنگ طنینانداز میشود، قلب من شکفته شده به هیجان درمیآید، زیرا جنگ مرد را از نامرد مشخص میکند.»

«ای خدای بزرگ ترا شکر میکنم که در خلال جنگها، ایمان و فداکاری مؤمنین را ظاهر کردی و مدعیان دروغین انقلاب را رسوا نمودی.»

و در نیایش دیگر که بارها زمرمه میکرد، میگوید: «ای حسین، در کربلات تو یکایک شهدا را در آغوش میکشیدی و میبوسیدی وداع میکردی، آیا ممکن است که هنگامی که من نیز به خاک و خون میغلطم تو دست مهربان خود را بر قلب سوزان من بگذاری و عطش عشق مرا به تو و به خدای تو سیراب کنی؟»

 

ولادت حضرت زینب (س)

اگر بگوئیم خداوند حضرت زینب را آفریده تا در مقام پایینتر از معصوم یک مصداق بارز بر خلیفه الهی بودن از جنس زن را به نمایش بگذارد اغراق نگفتهایم.نوه پیامبر، دختر امام، خواهر امام، عمه امام، وصیّ امام، پرستار امام، حافظ جان امام و اسوه شهامت، بلاغت، ایثار و فدارکاری.

امالمصائب بود، مبارزی خستگیناپذیر، افشاگر ماهر، پرستار دلسوز، مدیری با تدبیر بود.

 

درسی برای پرستاران:

۱ـ زینب مسئولیت بعهده گرفته خویش را با زیبائی تمام به اتمام رساند.

۲ـ زینب نیازهای جسمی مریضان را با تقسیم غذای خود و نیازهای روحی آنان را با دلداری برطرف میکرد.

۳ـ زینب نهایت تلاش خود را برای حفظ ارزشها مصروف داشت، دستور داد سران شهدا را از میان اسرا خارج سازند.

 

دو موضوع روز:

۱ـ سخنرانی مقام معظم رهبری مدظله و بیان مواضع مجلس از طریق ریاست آن

۲ـ ظاهراً امروز قرار است شورای حکام آژانس در ارتباط با ایران قطعنامهای صادر بکند.