یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ - الأحد 21 شوال 1443

(۱۳۸۴/۰۲/۰۲) خطبه های نماز جمعه خوی – ۲ اردیبهشت ۱۳۸۴

خطبه اول :       خطیب جمعه شهرستان خوی درابتدای خطبه اوّل تحت عنوان تذکرات اخلاقی اظهارداشتند: امیرالمؤمنین (ع) طی خطاب به یاران خویش می فرماید : دنیا باید درچشمانتان ازتفاله برگ درخت بدبو، بی ارزشترو ازبقایای قیچی شده پشم حیوانات پائین ترباشد و ازکسانی که قبل ازشما بودند پند بگیرید قبل ازاینکه آیندگان ازشما پند […]

خطبه اول :      

خطیب جمعه شهرستان خوی درابتدای خطبه اوّل تحت عنوان تذکرات اخلاقی اظهارداشتند: امیرالمؤمنین (ع) طی خطاب به یاران خویش می فرماید : دنیا باید درچشمانتان ازتفاله برگ درخت بدبو، بی ارزشترو ازبقایای قیچی شده پشم حیوانات پائین ترباشد و ازکسانی که قبل ازشما بودند پند بگیرید قبل ازاینکه آیندگان ازشما پند بگیرند .

 

هفته وحدت :

حجت الاسلام شکوری با تبریک میلاد رسول اکرم (ص) و تولد امام صادق (ع) به نمازگزاران گفت : موضوع وحدت میان مسلمانان درطول تاریخ پرفرازو نشیب اسلام یکی ازدغدغه های دانشمندان و مصلحان جوامع اسلامی بوده و هرکدام با توجه به شرایط حاکم برزمان خود درایجاد وحدت قدم برداشته یکی ازطریق نویسندگی ، دیگری ازراه تبلیغ و سخنرانی ، عده ای ازکانال بوجود آوردن نهضت فکری ، بعضی ازطریق نشریات و جمعی با راه اندازی مجمع تقریب بین المذاهب و … گذشته مسلمانان : متأسفانه علی رغم تلاشهای خالصانه و دلسوزانه مصلحان مذاهب مختلف اسلامی جوّ غالب درجوامع اسلامی درطول تاریخ جوّ اختلاف و بدبینی بوده لذا ضرورت دارد بعضی ازعلل و انگیزه های آن جوّ مورد اشاره قراربگیرد .

 

اهمیّت وحدت :

امیرالمؤمنین (ع) درپاسخ نامه ابوموسی اشعری درباره حکمیّت می فرماید :و لیس رجلٌ أحرص علی جَماعَه محمّد (ص) و الفتها منی بتفی بذلک حسن الثواب

درمیان امّت اسلامی هیچکس همانند من وجود ندارد که به وحدت امّت محمّد (ص) و به انس گرفتن آنان با یکدیگرازمن دلسوزترباشد من دراین کارپاداش نیک ازخداوند می طلبم .

 

نقش استعمارگران درایجاد اختلاف :

درطول تاریخ بویژه درقرنهای اخیرکشورهای قدرتمند و اساساً غربی و اروپائی برای ایجاد اختلاف درمیان مسلمانان ازاهرمهای متعددی استفاده کرده اند بعنوان مثال چند نمونه را متذکرمی شویم :

۱- دامن زدن به اختلافات مذهبی :

اگربه کتب کلامی مذاهب اسلامی مراجعه کنیم خواهیم دید بسیاری ازدرگیریهای میان مذاهب دراین ارتباط بوده و بخش مهمی ازوقت اصلاح گران جوامع اسلامی و اساساً شیعه را برخورد با این پدیده شوم گرفته است . مرحوم شیخ طوسی کتاب خلاف را می نویسد ، شیخ زین الدین شهید ثانی درحوزه علمیه جنوب لبنان تدریس فقه علی المذاهب الخمسه را بعهده می گیرند و همشهری ایشان مرحوم علّامه شرف الدین وحدت فقهی را محور قرارمی دهند و با استفاده ازقواعد مختلف فقهی قاعده احترام المسلم و قاعده تجنب ازفساد ، موضوع وحدت را پیگیری می فرمایند . در کتاب الفصول المحمه می فرماید :

این روی برتافتن مسلمانان ازیکدیگربیهودگی محض و سفاهت صرف است بلکه درزمین فساد بوجود می آورد و حرث و نسل را هلاک می کند .

 

۲- تبلیغ جدائی دین ازسیاست :

غربی ها با این شعارابتدا درکشورهای خود ادیان بویژه مسیحیت را ازصحنه زندگی خارج ساختند بعداً با استفاده ازروشهای مختلف ، دین زدائی را درکشورهای اسلامی شروع کردند ازقبیل :

الف : روی کار آوردن حاکمان بی دین برای دین زدائی مانند رضا خان درایران و آتاتورک درترکیه .

ب : راه اندازی جریان شرق شناسی با استفاده ازجاسوسان کارکشته خویش .

ج : بوجود آوردن جریانهای روشنفکری درکشورهای بزرگ اسلامی همانند ایران ، مصر، عراق برای مبارزه با دین


 

 

خطبه دوم :

حجت الاسلام شکوری درخطبه دوّم نمازبا تبریک میلاد رسول اکرم (ص) ولادت امام جعفرصادق (ع) و شکست آمریکا درحمله نظامی به ایران بوسیله طوفان شن و تسلیت شهادت سپهبد قرنی اولین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهارداشتند شهید قرنی قبل ازپیروزی انقلاب حدود ۶ سال محکومیت زندان داشت وامام درحق ایشان فرمود :

مرحوم آقای قرنی ازدوستان ما بود . حدود ۷۲ روز پس ازپیروزی انقلاب اسلامی بوسیله گروه کوردل فرقان به شهادت رسید .

خطیب درادامه بحث با محورقرار دادن موضوع انتخابات ریاست جمهوری آینده گفتند : اکنون که دراثرنعمت جمهوری اسلامی تمام امورات کشوردراختیارخود مردم قرارگرفته است ازآن جمله انتخابات مسئولان و ارکان نظام لذا ضرورت دارد برای ادای دین دربرابرزحمات شهدا و امام رضوان ا… علیه و ۸ سال دفاع مقدس و خون دل خانواده شهدا و نگهداری انقلاب ازآسیب ها وظایفی که برعهده ماست مسئولانه وارد بشویم وامانتها را به صاحبان آنها بسپاریم .

 

انتخاب اصلح :

برای شناخت پیدا کردن به نامزد اصلح از ۲ روش می توان استفاده کرد : یکی بدست آوردن میزان کارائی نامزد و دیگری احرازمیزان تعهد و دیانت وی . برای رسیدن به میزان کارائی و توان کاندیدا برای احراز مسئولیت ریاست جمهوری ازروشهای متعدد می توان استفاده کرد ازجمله :

۱-  توجه به جایگاه ریاست جمهوری و مطابقت با ویژگی های شخص مورد نظرکه آیا لیاقت احرازاین جایگاه را دارد یا خیر؟ دراصل ۱۱۳ قانون اساسی می گوید : پس ازرهبررئیس جمهورعالی ترین مقام رسمی کشوراست و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد . دراین اصل روی ۳ عنوان تأکید شده است و هرکدام درمقام عمل دارای آثارو تبعاتی می باشند که درسرنوشت کشورنقش دارند .عالیترین مقام رسمی کشور، مسئولیت اجرای قانون اساسی ، ریاست قوه مجریه که به اندازه کشورگسترش دارد .

 

۲- توجه به وظایف و اختیارات رئیس جمهورو مطابقت آن با هنرها و تخصصهای نامزد که آیا فلان شخص که می خواهم به او رأی بدهم توان اجرای این وظایف را دارد یا خیر؟ ازجمله وظایف سنگین رئیس جمهورطبق مفاد اصل ۱۲۶ قانون اساسی برنامه ریزی برای اداره کشور، مسئولیت تنظیم بودجه و اموراداری و استخدامی کشور است .