یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ - الأحد 28 شوال 1443

(۱۳۸۹/۱۰/۱۶) مبارزات امام قبل از سال ۴۱

موضوع:مبارزات امام قبل از سال ۴۱ دعوت کننده:دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کنندگان:اقشار مردم ،مسئولان و دانشجویان مکان:سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی   مبارزات سیاسی امام قبل از سال ۴۱ معمولا بیشترین مطالب در ارتباط با مبارزات سیاسی رهبر کـبـیر انقلاب اسـلامـی بـه بـعـد از سال ۴۱ مربوط می شود اما در ارتباط با […]

موضوع:مبارزات امام قبل از سال ۴۱

دعوت کننده:دانشگاه آزاد اسلامی

شرکت کنندگان:اقشار مردم ،مسئولان و دانشجویان

مکان:سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

مبارزات سیاسی امام قبل از سال ۴۱

معمولا بیشترین مطالب در ارتباط با مبارزات سیاسی رهبر کـبـیر انقلاب اسـلامـی بـه بـعـد از سال ۴۱ مربوط می شود اما در ارتباط با قبل از قیام۱۵ خـرداد کـمتر بــحـث شده اسـت لازم میدانم در این فرصت کوتاه اشاراتی به دو بخش از فعالیتـهای مبارزاتی ایشان در این دوران داشته باشم.البته به دلایلی در این زمینه مطالب مستند کمتری موجود است لـذا ضرورت دارد یـک کـار تـحـقیـقی و پـژوهـشـی دقـیـقـی صـورت پـذیـرد اتـفـاقا این بخش زنـدگـی سـیـاسـی حـضـرت امـام ره در این دوره مقدمه است بـر ادوار دیـگر

الف:تألیف کتاب کشف الاسرار

در ارتباط با این کتاب مطالب گسترده ای برای مطرح ساختن وجود داردلکن به تناسب موضوع همایش چند نکته را به اختصار یادآوری میکنم.

موضوع کتاب:

مطالب کتاب در چند محور نوشته شده است که در نهایت همه مرتبط به هم هستند:

۱-افشا کردن ستمگریهای رضاشاه در مقام سلطنت

نـوع مـردم ایـران اطـلاع دارنـد کـه حـضـرت امـام ره از رضـاشــاه خــیــلـی نــفــرت داشـت و هــر وقــت از او ســخــن بــه مــیــان مــی آوردنــد بــا تــلــخـکـامی بـیـان مـی فـرمـودنـد نـوع مـطـالـب امـام در ارتـبـاط بـا او در عـنـاویـن زیـر بـیـان مـی شـد:

۱-قلدری و ستمگری

۲-آلت دست انگلیس بودن

۳-بی فرهنگی و بی عقلی

۴-ضدیت با دین اسلام

۵-نفاق و حیله گری

تمامی این مطالب را میتوان از شعر آن بزرگوار در همان کتاب کشف الاسرار برداشت کرداز جـور رضـا شـاه کجا داد کنم زیـن دیـو بـر کـه نـالـه بنیاد کنمآن دم که نفس بود ره ناله ببست اکنون نفسی نیست که فریاد کنم.

۲-وجوب مبارزه علیه استعمار و استبداد:

در بـخش دیـگری از کتـاب کـشـف الاسـرار بـا استفاده از آیات و روایات و سایر منابع اسلامی بر وجوب مبارزه علیه استعمار گران و حاکمان مستبد استدلال فرموده است درواقـع حضـرت امـام هـمـان مـبـانی را پس از رسیدن به مقام مرجعیت در مقام عمل پیاده فرمودند و از سال ۴۱ مبارزات خود را عـلیه آمریکا انـگـلستان،شوروی و حکومت ظالمانه مـحمدرضا پهلوی آغاز نمودند

۳-یادآوری خطرات وهابیت:

در اواخـر قـرن ۱۲ بـا تـوطـئه انـگلستان در عربستان گروهی انحرافـی تـوسـط محمد بن عبدالوهّابراه اندازی شد اینان نوع مسلمانان را کافر مشرک مـیـداننـدو احترام به قبور رسولخدا و ائمه(ع) را نـوعـی بـدعـت و بـت پـرستی قلمداد می کنند و از همان تاریخ تاکنون جنایات متعددی را عــلـیه مـسـلـمانان بویژه شــیـعـیـان مـرتـکـب شـده انـد در سال ۱۲۱۶ ق حــدود ۱۲ هـزار نفر وهابی به فـرمــانـدهـی مـســعـود فــرزنــد عـبـدالـعـزیز به شهر کربلا حمله کردند سه هزار نفر شیعه را قتل عام کردند و به اندازه بار ۲۰۰ شتر از اموال مردم غارت کردند حضرت امام ره در کشف الاسرار، وهابیان را خطر جدّی بالفعل و بالقوه مسلمانان مطرح فرموده و به مسلمانان هشدار داده است اکنون پیش بینی حضرت امام کاملاً آشکار شده است چند نمونه از فعالیتهای تخریبی و جنایات وهابیان علیه مسلمانان کشورهای مختلف را

یادآوری میکنیم:

۱-راه اندازی گروه های تروریستی در نوع کشورهای اسلامی

۲-توطئه علیه مسلمانان پاکستان ،عراق،لبنان

۳-انجام فعالیتهای جاسوسی برای سازمان سیا

۴-همکاری با رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان فلسطین

۵-فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی علیه جمهوری اسلامی در نوع کشورهای منطقه

۶-اشغال نظامی بحرین و قتل عام شیعیان

۷-توطئه علیه کشور سوریه در راستای اجرای اهداف آمریکا

 

۴-پاسخ به یاوه گوئیهای کسروی و حکمی زاده

احـمـد کـسـروی در سـال ۱۲۶۹ ش در تـبـریـز مـتـولـد شـد و در رشـتـه تـاریـخ،لغت و زبـان بـه تـحـقـیـق پـرداخـت و تألـیـفـاتی بـوجـود آورد از جـمـله تاریخ مشروطیت روز نـامـه ای بـنـام پـرچـم و مـجـلـه ای بـنـام پـیـمان منتشر ساخت که عقاید انحرافی و ضدّ اسـلامـی خـود را در آنـهـا تـبـلـیـغ مـی کـرد در نـهـایـت حـکـم ارتداد وی از نـاحـیـه تـعـدادی از فـقـهاء صـادر و تـوسـط شـهید سید حسین امامی از فدائیان اسلام به هـلاکت رسـید(۱۳۲۴ق)حکمی زاده نـیز تحت تأثیر اندیشه هـای ضـددیـن اســلام کسروی جزوه ای بنام اسرار هزار ساله علیه شیعه منتشر ساخت حضرت امام در بـخشی ازکشف الاسرار به این یاوه گویان پاسخهای مستند و مستدل داده اند.

۵-تربیت نیرو

از جمله فعالیتهای حضرت امام در دوران قبل از سال ۴۱ تدریس علوم فقه اصول ،فلسفه ،عرفان و اخلاق در حوزه علمیه قم بود .ایشان از میان فزلای حوزه شاگردان تربیت کردند که پس از شروع مبارزات التنی با رژیم تاغوت همراه با استاد خویش پرچم مبارزه را بر دوش گرفته و برای تحقق آرمانهای مقدس آن بزرگوار به استقبال مصائب رفتند و پس از پیروزی انقلاب ارکان و ستونهای اصلی انقلاب اسلامی را تشکیل داند از آنجمله اند حضرات آیات و حجج اسلام

حاج شیخ مرتضی مطهری

شیخ حسینعلی منتظری

حاج سید علی خامنه ای

حاج شیخ علی مشکینی

حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی

حاج شیخ عبدالله جوادی آملی

محمدی گیلانی،هاشمی رفسنجانی،حسین نوری،مهدوی کنی بهشتی،سعیدی،غفاری،قدوسی،امینی،اشرفی اصفهانی،خزعلی مدنی ،حسنزاده آملی، هاشمی نژاد،قاضی طباطبایی و ۰۰۰

 

منابع:

۱-حدیث بیداری / حمید انصاری

۲-گلشن ابرار / جمعی از نویسندگان ج۲

۳-مخاطبین حضرت امام در وصیت نامه الهی سیاسی / شکوری

۴-کشف الاسرار / حضرت امام خمینی ره

۵-دایره المعارف تشیع ج ۱۴

۶-نهضت امام خمینی / سید حمید روحانی ج ۱