جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - الجمعة 16 ربيع أول 1443

(۱۳۹۰/۰۱/۲۱) اهداف و وظایف ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر

۱- داشتن ارتباط مستمر با مقام معظم رهبری و کسب نظر در موارد مربوطه. ۲- تبیین موارد معروف که لازم است در ترویج آن فعالیتهای لازم صورت پذیرد. ۳- تبیین موارد منکر و علل آن که لازم است جامعه را از آن بر حذر داشت. ۴- تعیین حدود و ثغور منکر وتهیه استاندارد و میزان […]

۱- داشتن ارتباط مستمر با مقام معظم رهبری و کسب نظر در موارد مربوطه.

۲- تبیین موارد معروف که لازم است در ترویج آن فعالیتهای لازم صورت پذیرد.

۳- تبیین موارد منکر و علل آن که لازم است جامعه را از آن بر حذر داشت.

۴- تعیین حدود و ثغور منکر وتهیه استاندارد و میزان برای آنها جهت رعایت افراد جامعه.

۵- تدوین خط مشی های اساسی جهت ترویج معروف ومبارزه به منکر و پرداختن به رفع علل و ریشه های مشکل .

۶- بررسی قوانین و برنا مه های اقتصادی- فرهنگی از نظر تأثیر بر وضعیت جامعه به منظور اجرای طرحها و پروژه های مختلف.

۸- تهیه و تصویب و ابلاغ آیین نامه ها- دستورالعمل‌ها و بخشنامه های لازم به کلیه مراجع ذیربط.

۹- استفاده از کلیه امکانات دولتی- مردمی وتشکیلات رسمی کشور در اجرای طرحها وپروژه های مربوطه .

۱۰- نظارت و ارزشیابی امور انجام شده.

۱۱- تهیه استاندارد و الگوهای رفتاری برای کارکنان و مسئولین نظام از ابعاد مختلف و پیشنهاد آن به مراجع مربوطه.

۱۲- ایجاد انگیزه لازم در کلیه سطوح جامعه اعم از سازمانهای دولتی و غیر دولتی ، موسسات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و خانواده ها در اجرای فریضه امر به معروف ونهی از منکر از طریق تمهیدات مقتضی

پر بازدیدترین ها

بیشتر