جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - الجمعة 19 شوال 1443

(۱۳۹۱/۰۲/۲۰) مشکلات امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و راه حلها

مکان: دفترامام جمعه شهرستان خوی دعوت کننده : رئیس ستاد احیاء امربه معروف و نهی از منکر شرکت کنندگان : اعضاء ستاد احیاء امربه معروف و نهی از منکر مناسبت : جلسه هفتگی ستاد احیاء موضوع : مشکلات امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و راه حلها سخنران:امام جمعه و رییس حوزه […]

مکان: دفترامام جمعه شهرستان خوی

دعوت کننده : رئیس ستاد احیاء امربه معروف و نهی از منکر

شرکت کنندگان : اعضاء ستاد احیاء امربه معروف و نهی از منکر

مناسبت : جلسه هفتگی ستاد احیاء

موضوع : مشکلات امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و راه حلها

سخنران:امام جمعه و رییس حوزه های علمی خوی 

 

قال ابوجعفر (ع):

یکونُ فی آخرِ الزّمانِ قومٌ …

در آخــــرالـزمــــان گروهـــــی بــوجــود می آیـــــند

لایوجبُونَ اَمـراً بِـمَعـروفٍ

امر به معروف ونهی از منکررا   واجب نمی شمارند

ولا نهیـاً عن مُـنکَـرِ اِلّا اذا

مگـــــر در صورتی کــــــــه …

أَمِـنُـوا الـضّـرَرَ یَطـلُـبونَ

از ضــــــرر ایمـــــــن باشـــــند

لاَ نفُسِهِم الرُّخَصَ و المَعاذیرَ

برای خود رخصت وبهانه می جویند

 

 

ریشه های روی گردانی از فریضه امرو نهی :

از جمله موضوعاتی که در زمینه امربه معروف ونهی از منکر نیازبه بررسی وتحلیل دارد علل وریشه های روی گردانی مسلمانان در ادوار مختلف تاریخی از فریضه امر به معروف ونهی از منکر می باشد چون اگراین موضوع مورد عنایت قرار نگیرد قطعاً نتیجه مطلوب از فلسفه وجودی ستادهای امر به معروف ونهی از منکر بدست نخواهد آمد وتلاشهابه ثمر نخواهد نشست

چندمورد را بعنوان نمونه مطرح میکنم :

۱-خـود امـر و نـهـی دیـگـران یـک وظــیـفـه وتـکلـیف سنگین و در مراحلی طاقت فرسا وبعضـا دردسر سـاز مـی بـاشدلـذا دیـن اسـلام شرایطی را برای آمران به معروف وناهیان از منکر مقرر کرده است.

 

۲-در طول ادوار مختلف تاریخ نوع حاکمان برمسلمانان انسانها وقبایل نا اهل ، ستمگر و بعضاً ضد اسلام بوده اند لذا نه تنها برای اجرای معارف دینی کمک نکرده اند بلکه با مبلغان دینی به مبارزه وجنگ برخاسته اند

مورخین در موردعبدالملک بن مروان می نویسند وی پس از کشته شدن عبدالله بن زبیر درسال ۷۵ ق عازم مکه شدودر شهر مدینه برای مردم سخنرانی کرد درضمن بیان تهدیداتی خطاب به مردم گفت:

لا اُداوی هذه الاُمَهَ الّا بِالسّیفِ وَاللهِ لا أمُرونی أَحدٌ بتـقوی اللهِ بـَعـَد مـقـامی هذا الّا ضَرَبتُ عُنُـقَهُ

یـعنی بـه خـدا سوگند از این پس کسی مرا به تقوا امر نمی کنــد مـگـر اینکـــه گـــردن او را خـــواهم زد.

این موضوع گیری مربوط به حاکمی است که خود را خلیفه و جانشین رسول خدا معرفی می کرد آنـهم در قـرن اول کـه هـنوز انـحرافات در جامعه اسلامی تازه شروع شده بود.لذا از این اقدام می توان اقدامات سایر حاکمان در ادوار بعدی را که خلافــت تبدیل به پادشاهـــی موروثـــی گردید حـــدس زد

 

۱- نفوذ و رسوخ فرهنگهای منحطّ وارداتی در جوامع اسلامی در اثر سیاستگذاریهای استعمارگران ، خودباختگی حاکمان و روشنفکران در مقابل کشورهای به ظاهر متمدن غربی و اروپایی ، ارتباطات فرهنگی و تجاری ، تبادل اطلاعات و اخبار در میان کشورها و گسترش رسانه های گروهی و مطبوعات اعزام جاسوس ، مبلغ ، شرق شناس ، مستشار ، سفیر و دهها عنوان دیگر به سوی کشورهای اسلامی با اهداف استعماری

 

راه حل چیست :

۱-معرفی چهره واقعی اسلام به مسلمانان با استفاده از دین شناسان واقعی همراه با زدودن وصله ها ، بدعتها و برداشتهای غلط و انحرافی از دین

 

۲-جـــلوگیری از مــواضع و برخوردها و بــرداشتهای سلیقه ای و شخصی از امر به معروف و نهی از منکر

 

۳-راه انــدازی جلسات تــوجیهی و آمــوزشی بــرای مجریان و متولیان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه

 

۴-بکارگیری انسانهای متخصص و فارغ البال جهت اجرای این دو فریضه مهم و سرنوشت ساز

 

۵-برنامه ریزی جهت پاسخگویی به شبهات ،توطئه های دشمنان و تبلیغات ضد انقلاب و منفی بافی های انسانهای بی درد در جامعه