شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - السبت 20 شوال 1443

(۱۳۹۱/۰۵/۰۹) ۱۵-راه اندازی سامانه پیامکی دفتر امام جمعه خوی

سیستم پیامکی دفتر امام جمعه خوی با هدف تسهیل  در پاسخگویی به سوالات ، انتقادات و پیشنهادات شما شهروندان گرامی راه اندازی شده و شهروندان گرامی میتوانند  به صورت شبانه روز ی با ا رسال نظرات خود به  شماره پیامکی ۰۹۱۴۶۷۵۹۱۹۹ در اسرع وقت جواب دریافت کنند

600330

سیستم پیامکی دفتر امام جمعه خوی با هدف تسهیل  در پاسخگویی به سوالات ، انتقادات و پیشنهادات شما 600330شهروندان گرامی راه اندازی شده و شهروندان گرامی میتوانند  به صورت شبانه روز ی با ا رسال نظرات خود به  شماره پیامکی ۰۹۱۴۶۷۵۹۱۹۹ در اسرع وقت جواب دریافت کنند