یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ - الأحد 28 شوال 1443

(۱۳۹۱/۰۵/۲۷) پیام روز جهانی قدس بیداری و مبارزه و جهاد علیه ستم و ستمگران است