چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - الأربعاء 21 ربيع أول 1443

(۱۳۹۱/۰۶/۲۱) مصوبات ششمین جلسه ستاد احیاء

ششمین جلسه ستاد احیاء درسالن آموزش فنی وحرفه ای شهرک صنعتی برگزار گردید در مورخه ۹۱/۰۳/۳۱ برابر پنجمین جلسه ستاد احیاء امربه معروف ونهی از منکر ششمین جلسه ستاد احیاء درسالن آموزش فنی وحرفه ای شهرک صنعتی با ریاست فرماندارمحترم شهرستان و نائب رئیس ستاد احیاء وبا حضوردبیرمحترم ستاد احیاء جناب سرهنگ حقیقی ومعاونین ستاد […]

ششمین جلسه ستاد احیاء درسالن آموزش فنی وحرفه ای شهرک صنعتی برگزار گردید

در مورخه ۹۱/۰۳/۳۱ برابر پنجمین جلسه ستاد احیاء امربه معروف ونهی از منکر ششمین جلسه ستاد احیاء درسالن آموزش فنی وحرفه ای شهرک صنعتی با ریاست فرماندارمحترم شهرستان و نائب رئیس ستاد احیاء وبا حضوردبیرمحترم ستاد احیاء جناب سرهنگ حقیقی ومعاونین ستاد و روسای تعدادی از ادارجات ومدیر شهرک صنعتی وهیئت امناء شهرک برگزار گردید در این جلسه پس از قرائت قران کریم ، دبیر جلسه جناب سرهنگ حقیقی علت تشکیل این جلسه در شهرک صنعتی رادر اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری سال ۹۱ بود که شهرک صنعتی را نماد تولید ملی وحمایت از کار وسرمایه خواندند از معاونین خواستند نسبت به اجرای مصوبات ستاد احیاء اهتمام جدی ورزند که در این جلسه مدیر شهرک صنعتی آقای حسنلو شهرک صنعتی خوی را یکی از موفق ترین شهرک های استان خواندند واظهار داشتند که دراین شهرک ۹۵ واحد قرار دارند که که ازاین ۹۵ واحد حدود ۸۵ واحد فعال بوده و ۱۵۰ کارگردر آنهامشغول کار می باشند که ۱۶۸واحد قرارداد وجوددارد که به بمحض نهائی شدن ، آنها نیز شروع به ساخت وساز وفعالیت خواهند نمود.وزمینی به مساحت ۱۶۴متر مربع برای ساخت مسجد شهرک واگذار گردیده ودر حال پی ریزی می باشد انشالله با همت اهالی وساکنین شهرک وکمک فرماندارمحترم به سرانجام خواهد رسید ودر بعد فرهنگی نیز کارهای بسیاری صورت می گیرد مثلا در اعیاد ومناسبتهای ملی ومذهبی و ماه محرم مراسماتی در آن برگزار می شود در این جلسه معاونین نیزگزارشی از عملکرد خودرادرخصوص مصوبات قبلی به رئیس جلسه ارائه نمودند این جلسه ۸ مصوبه داشت که بشرح ذیل می باشد

 

ردیف

مجری

مصوبات ششمین جلسه ستاد احیاء امربه معروف ونهی از منکر

شهرستان خوی شهرک صنعتی ۳۱/۰۳/۹۱

تاریخ اجرا

 

 

 

 

۱

معاون ادارات وکارخانجات

شهرک صنعتی را نماد تولید ملی وحمایت از کار وسرمایه بوده ،جهت حمایت از کار وسرمایه ملی در راستای نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری بایستی یک جلسه اختصاصی ویژه در آینده نزدیک با همکاری معاون ادارت وکارخانجات ومدیر شهرک برگزار ودرآن جلسه مشکلات وموانع تولید ملی شهرک بحث وبررسی شود

 

 

۲

معاون ادارات وکارخانجات مدیر شهرک صنعتی

مصوب گردید در واحدهای صنعتی که درآن نسوان وآقایان به صورت مختلط کار می کنند می بایستی سالن غذاخوری وسرویسبهداشتی و نمازخانه ودر صورت امکان محل کار جداگانه تارک دیده شود

 

 

۳

معاون ادارات وکارخانجات

مصوب گردیدهیئت امنای برای مسجد در حال احداث درشهرک صنعتیتشکیل ومقرر گردید که مسجد با مشارکت کلیه ساکنین شهرک صنعتی ساخته شود

 

 

۴

معاون ادارات وکارخانجات

مصوب گردیدکه تیم های تذکرلسانی شهرک صنعتی تشکیل ، اعضای آن مشخص وطی لیستی اسامی آن به معاون مربوطه ودبیر خانه ارسال شود

 

۵

معاون ادارات وکارخانجات

مصوب گردیدازطریق ستاد احیاء مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ریال جهت چاپ بنــر با مضامین شعارهای امربه معروف و نهی از منکـــرو نماز واذان اختصاص و در ورودی شهرک صنعتی و بلوار داخلی آن نصب گردد

 

 

۶

مدیر شهرک-معاون سازمانهای اجرایی

مصوب گردیدجهت اشاعه امربه معروف ونهی از منکر و جلو گیری از تشکیل پرونده های قضائی و اطاعه وقت ، شورای حل اختلاف در داخل شهرک راه اندازی شود

 

 

۷

فرماندهی نیروی انتظامی ومدیر شهرک صنعتی

مصوب گردید مدیریت شهرک صنعتی خویزمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر جهت احداث پلیس راه خوی ارومیه در اختیار نیروی انتظامی شهرستان قرار دهند تا امنیتشهرک صنعتی نیز برقرار گردد

 

۸

معاون تشکل های مردمی

مصوب گردیدتا ساخت و تکمیل مسجد شهرک صنعتی نماز جماعت در نمازخانه یکی از واحدهای صنفی بزرگ اجراء و توسط معاون تشکلهای مردمی روحانی جهت اقامه نمازبه شهرک صنعتی معرفی شود

 

 

پر بازدیدترین ها

بیشتر