چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - الأربعاء 17 شوال 1443

(۱۳۹۱/۰۸/۲۲) ۶۱-مطالعه در دانش آموزان و دانشجویان باید نهادینه شود.

حجه الاسلام شکوری در جلسه انجمن کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید کتابخانه های شهرستان خوی اظهار داشت با توجه به عنایت ویژه آیات و روایات بر کتاب وکتا ب خوانی ضرورت دارد یک نهضت ملی در این زمینه ایجاد گردد و لازم است متولیان امور فرهنگی بویژه در دانشگاه ها وآموزش و پرورش توجه داشته […]

حجه الاسلام شکوری در جلسه انجمن کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید کتابخانه های شهرستان خوی اظهار داشت با توجه به عنایت ویژه آیات و روایات بر کتاب وکتا ب خوانی ضرورت دارد یک نهضت ملی در این زمینه ایجاد گردد و لازم است متولیان امور فرهنگی بویژه در دانشگاه ها وآموزش و پرورش توجه داشته باشند که مطالعه در دانش آموزان و دانش جویان نهادینه شود.

وی در ادامه با اظهار این مطلب که توجه به کتاب و مطالعه در شهرستان خوی نسبت به سایر شهرستانها بیشتر است لکن به دلیل کمبود منابع لازم در کتاب خانه های رسمی نوع مراجعات به این مجموعه ها به افراد معمولی اختصاص پیدا کند و محققین ،پژوهشگران ناچار هستند برای خودشان کتاب خانه شخصی تدارک ببینند.

وی اظهار داشت ضمن وجود پنج کتابخانه در سطح شهرستان لکن این شهرستان فاقد یک کتابخانه متناسب و مورد نیاز است لذا درخواست ما از جناب آقای فرماندار و شورای شهر و شهردار این است که یک کتابخانه معظم و جامع برای این شهرستان تدارک ببینند.

وی در ادامه اظهار داشت با به فرهنگ تبدیل کردن مطالعه و کتاب خوانی ضرورت دارد این قبیل جلسات بیشتر برگزار گردد و از اهل فکر و اندیشه جهت برنامه ریزی استفاد شود.