شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - السبت 20 شوال 1443

(۱۳۹۱/۱۱/۲۶) ۸۲-اصل زندان مورد پذیـرش دیـن مـقـدس اسـلام

حجه الاسلام شکوری امام جمعه خوی در همایش یک روزه مسئولان و قضات محترم دادگستری های شمال استان آذربایجام غربی که تحت عنوان تحلیلی از سیمای زندان و کاهش جمعیت کیفری طی سخنرانی مبسوطی اظهار داشت چند سال است که موضوع کاهش جمعیت کیفری زندانها از ناحیه مسئولان محترم قضائی مطرح و همایـشهای متعددی در […]

حجه الاسلام شکوری امام جمعه خوی در همایش یک روزه مسئولان و قضات محترم دادگستری های شمال استان آذربایجام غربی که تحت عنوان تحلیلی از سیمای زندان و کاهش جمعیت کیفری طی سخنرانی مبسوطی اظهار داشت چند سال است که موضوع کاهش جمعیت کیفری زندانها از ناحیه مسئولان محترم قضائی مطرح و همایـشهای متعددی در تهران و مراکز استانـها برگـزار شـده و می شـود.

وی در ادامه اظهار داشت اصل زندان مورد پذیـرش دیـن مـقـدس اسـلام اسـت و موارد آن در آیات ،روایات ،کتب استدلالی فـقـهی و قـوانین قـوه قـضائیه مشخص شـده اسـت و قـضـات محـترم نیـز بـر هـمـین مـبـنا عـمل مـی کـننـد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت مطلب بعدی که باید مورد توجه قرار داد این است که نوع زندانیان ما در ارتباط با جرائمی هستند که بصورت گروهی و بانـدی صـورت می پذیرد که دشـمنان مـا در پشـت صحـنه آن قـرار دارنـد از قـبیـل :قاچاق اسلحه،فروش و استعمال مواد مـخدر ،آدم ربـایی ،فـعالیـت هـای سیـاسـی علیه نظام ،راه اندازی باندهای فساد و منـکرات،ایجـاد اخــتلال در اقتـصاد جـامعه شایعه پـراکنـی علیـه نظـام و مـسئولان ،جـاسوسی و ده ها مـورد دیـگر چـون در برخورد با این موارد و بخصوص زندانی کردن آنان توجه به این بعد ضرورت دارد .

وی با اشاره به فلسفه زندان از دیدگاه اسلام اظهار داشت مجازات و تنبیه کردن مجرم،عبرت آموزی دیگران،جلوگیری از فرار کردن متهم ،جهت روشن شدن حقیقت ،تسکین وجدان عمومی جامعه،جلوگیری از بوجود آمدن سوءظن در جامعه،مهار کردن مجرمانی که امید به اصلاح آنان نیست،جلوگیری از گسترش فساد و منکرات در جامعه،در نهایت اجرا کردن دستور خداوند از جمله اهداف زندان از دیدگاه دین مقدس اسلام می باشد.

وی با اشاره به بعد اصلاحی زندانیان قطع کردن ارتباطات زندانی با محیط خارج،اشراف و نظارت مداوم متولیان و مسئولان مربوطه،تقسیم زندانیان بر اساس جرم،سن،جنسیت و…،انجام فعالیت های تحقیقی و پژوهشی عمیق،اجرای دقیق برنامه های فرهنگی همراه با ارزیابی،ایجاد اشتغال و سرگرمی در داخل زندان،بوجود آوردن انگیزه داخلی در زندانی برای اصلاح(توبه) از جمله عوامل مهم و تأیین کننده در اصلاح زندانیان برشمرد.

 

خطبه در خبرگزاریها:

خبرگزاری ایرنا

خبرگزاری رسا