شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ - السبت 12 جماد ثاني 1443

(۱۳۹۲/۰۱/۲۰) روضه حضرت زهرا(س)

مصیبت معصوم را فقط معصوم می فهمد لذا گستردگی و عمق مصائب حضرت فاطمه را در عالم معنا انسان های معمولی توان درک نـدارنـد لذا بخشی از این مصائب را میتوان از درد و دل های امـیرمؤمـنان (ع)بـا رســول خــدا (ص)بـعـد از دفـن آن حـضــرت بــه دســت اورد ابا عبدالله الحسین (ع) نقل مـی کنـد […]

مصیبت معصوم را فقط معصوم می فهمد لذا گستردگی و عمق مصائب حضرت فاطمه را در عالم معنا انسان های معمولی توان درک نـدارنـد لذا بخشی از این مصائب را میتوان از درد و دل های امـیرمؤمـنان (ع)بـا رســول خــدا (ص)بـعـد از دفـن آن حـضــرت بــه دســت اورد ابا عبدالله الحسین (ع) نقل مـی کنـد وقتـی امیـرمؤمـنان(ع) حضرت فاطمه را دفن فرمود علامتی بر مزارش نگـذاشت .

 

سپس فَهـَوَّلَ وَجْهـَهُ اِلــی قَـبْـرِ رَسُـولِ الله

و عرض کرد اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا رَسُوَل اللهِ…

همه امیرمؤمنان را با قدرت ،صلابت ،شجاعت و هیبت می شـناسـیم و شـاهـد این مدعا جنگ ها ،حکومت داری ،قضاوت ها،خـطـبه هـا و کـلمـات قصار آن بزرگوار است لکن درد و دل های ایشان با پیامبر بزرگوار از شکسته شدن آن مرد بزرگ حـکـایـت دارد چـنـد جـمـلـه از درد دو دل هـای ایـشـان را تـرجـمه مـی کنـیم

 

● قَلَّ یا رَسولَ اللهِ اَنْ صَفِیَتِکَ صَبْری  

ای رسول خدا صبرم از فراق صفیه تو به سر آمده

● اَمّا حـُزْنی فَسَرْمَدْ        

اندوه من دائمی است

● وَ اَمّا لَیْلی فمُسَهَّدْ                  

شبهای من با بیداری خواهد گذشت

● وَ هَمٌّ لا یَبْرَحُ مِن قَـلْـبـی          

این غصه ای است که از قلب من بیرون نخواهد رفت

● اِنَّما أَشْکوا بَثّی وَ حُزْنی اِلی اللهِ     

شکوه غم و اندوه خود را تنها به خدا می برم

● لُوْلا غَلَبَهٌ المُسْتَوْلینَ لَجْعَلْتُ الْمُقام واللَّبْثَ لِزاماً

اگر نبود تسلط دشمنان اقامت در این مکان را بر خود لازم میدانستم

● وَلَأَعْوَلْتُ اِعْوالَ الثَکلی عَلی جَلیلِ الرَّزیهِ  

و چون زن فرزند از دست داده بر این مصیبت بزرگ فریاد می زدم

● فَبِعِیْنِ اللهِ تُدْفَنُ ابْنَتُکَ سِرّاً              

ای رسول خدا در پیشگاه حق تعالی دخترت در پنهانی به خاک سپرده می شود

● وَ تُهْضَمُ حَقُّها وَ یُمْنَعُ اِرْثُها وَلَم یَتَباعَدُ العَهْدُ       

و حق او غصب می گردد و از ارثش محروم می شود و حال آنکه هنوز زمان زیـادی از سـفـارشـات تو نگـذشـته اسـت