سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ - الثلاثاء 8 جماد ثاني 1443

(۱۳۹۲/۰۱/۲۱) ضعفها و امتیازات مداحان

مقدمه: عَنْ فاطمه الزهرا(س):              اِنْ کُنْتَ تَعْمَلُ بِما أَمَرْناکَ و تَنتَهی عَمّا زَجَرْناکَ عَنهُ فَأنتَ مِن شِیعَتِنا و اِلّا فَلا اگر آنچه ما دستور داده ایـم عمـل کـنی و از آنـچه نهـی کـرده ایم خودداری نمایی تو از شیعیان ما هستی و گرنه این طور نخواهی بود.در این جلسه که با حضور نوع نوحه خوانان […]

مقدمه:

عَنْ فاطمه الزهرا(س):             

اِنْ کُنْتَ تَعْمَلُ بِما أَمَرْناکَ و تَنتَهی عَمّا زَجَرْناکَ عَنهُ فَأنتَ مِن شِیعَتِنا و اِلّا فَلا

اگر آنچه ما دستور داده ایـم عمـل کـنی و از آنـچه نهـی کـرده ایم خودداری نمایی تو از شیعیان ما هستی و گرنه این طور نخواهی بود.در این جلسه که با حضور نوع نوحه خوانان و مدحان اهل بیت در شهرستان خوی حضور دارنـد لازم مـیدانـم مـواردی را درچـنـد مـحـور بـصـورت صــریــح و شـفـاف مـطــرح کـنــم

 

قبل از پرداختن به اصل موضوعات و محورها لازم

میدانم چند مطلب را بعنوان مقدمه یادآوری کنم:

۱-در طول پس از پیروزی انقلاب همه آن مسائلی که در زمینه عزاداری     لازم بوده توسط مسئولان نظام ،روحانیت و مراجع تـقـلیـد یـادآوری   شده است و مطلب خـاصـی وجـود نـدارد کـه گـفـتـه نشـده بــاشـد

 

۲-خود اینجانب در طول ۱۰ سال امـامـت جـمعه بطور مرتب در تمامی جلسـات هر آن چیزی که در رشد و تعالی عزاداری اهل بـیت لازم بـود مـطرح کـردم

 

۳-در این جلسه میخواهم مطالبی در سه محور مطرح بکنم

●امتیازات و ویژگی های مثبت مداحان خوی بصورت نسبی

● اشاره به ضعفها و کاستی های موجود که به نحوی باید برطرف گردد

● تذکرات و یادآوری های لازم در زمینه مداحی

 

الف:امتیازات:

در این زمینه چند مطلب را لازم به یادآوری مـیدانم که لازم است مورد عنایت مداحان عزیز قرار بگیرد

۱-مداحان خوی از معرفت و معنویت لازم در مقایسه با دیگران نوعـا برخـوردار هـستـند

 

۲-در مداحی و انجام وظیفه اخلاص نسبی وجوددارد

 

۳-معمولا پیشکسوتان به مداحان و نوحه خوانان جوان مستعد جهت عرض اندام فرصت لازم را می دهـند

 

 

۴-معمولا حرمت ها و حریم های لازم رعایت می شود

 

۵-نوع مداحان و نوحه خوانان به حدود و جایگاه خـود تـوجـه لازم را دارنـد

 

۶-یک حرکتی جهت ایجاد تحول در محتوای مداحی ها شروع شده است لکن نوعا بدلیل محدودیت علمی با نقص مواجه است

 

ب:ضعفها و کاستی ها

۱-احساس میشود در زمینه ارزشها ،باید ها و نباید های انقلاب بی تفاوتـی وجـود دارد

۲-به نظر میرسد بعضی مداحان متناسب با جو و در نظرگرفتن شرایط حـاکـم بـر جـلـسـات مـوضـع گـیـری مـی کـنـنـد

۳-نوع مداحان تحت تأثیر امنا و مدیران هیئت ها قرار دارند و استقـلال فـکـری لازم را نـدارنـد

۴-نوعا از خود علاقه ای به کار جمعی و سازمان یافته نشان نمی دهند

۵-معمولا نسبت به همدیگر نظر منفی دارند و همدیگر را قبول نمی کنند

 

ج:تذکرات لازم

این تذکرات بخشی مربوط به خود مداحان عزیز ،بخشی دیگر مربـوط به مـدیـران کـانـون و بـخشـی مـربـوط به هـیئـت هـای عزاداری است

۱-باید تلاش کنیم عملکرد ما ،رفتار ما و مواضع ما موجب نشـود   در محیط خانواده و اجتماع جایگاه مداحی ما زیر سوال برود

 

۲-این اعتقاد بنده است که بدون اعتقاد به نظـام جـمهـوری اسلامی و و لایت فقیه نمی توان ولایت مدار اهل بیـت شـدو کـسانـی که اینگونه هستند دروغ می گویند که ولایت اهل بیت را قبول دارند

 

۳-بعضی از شخصیتها حتی روحانی و جریانهای سیاسی و اعتقادی تحت تأثیر القاعات دشمنان مواضع تندی در عزاداری ها دارند و برخـلاف مـواضـع نظام و رهبری اقداماتی انجام می دهند و اینکار امروز خلاف شرع اسـت

 

۴-باید مواظبت بکنیم که هستند بعضی از افراد بوِزه در میان جوانان که تکالیف شرعی خود را انجام نمی دهند لکـن در عـزاداری ها حضور پیدا کرده بصورت افراطـی بـه عـزاداری مــی پـردازنـد مداحان در ایـن زمـیـنه مـسئـولیت سنـگینـی بـر عـهده دارنـد

 

۵-مشاهده می شود بعضی از مدیران هیئت ها به انحرافات فکری و اعتقادی مبتلا هستند لذا کانون مداحان در این زمـینـه نبـایـد بی تفـاوت بـاشـد