پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ - الخميس 18 شوال 1443

(۱۳۹۲/۰۲/۱۰) درسهایی از زندگی حضرت زهرا(س)

●درسهایی از زندگی حضرت زهرا(س) عَن فاطمه (س) : اِنْ کُـنْتَ تَـعْـمـَلُ بِـما اَمَرْنـاکَ وَ تَـنـْتَـهِی عَـمّا زَجَـرْنـاکَ عَـنْهُ فـَاَنْتَ مِـنْ شـیعَـتِـنا وَ اِلاّ فَـلا (۱) اگر به آنچه تو را به آن فرمان می دهیم عمل کنی و از آنچه برحذر می داریم دوری کنی از شیعیان ما هستی و الاّ هرگز     […]

●درسهایی از زندگی حضرت زهرا(س)

عَن فاطمه (س) :

اِنْ کُـنْتَ تَـعْـمـَلُ بِـما اَمَرْنـاکَ وَ تَـنـْتَـهِی عَـمّا زَجَـرْنـاکَ عَـنْهُ فـَاَنْتَ مِـنْ شـیعَـتِـنا وَ اِلاّ فَـلا (۱)

اگر به آنچه تو را به آن فرمان می دهیم عمل کنی و از آنچه برحذر می داریم دوری کنی از شیعیان ما هستی و الاّ هرگز

 

 

●توضیحاتی در زمینه روایت :

●حضرت زهرا (س) می فرماید :

معیار در شیعه اهـل بیت (ع) بودن عـبـارت است از عمل به دستورات ما و اجتناب از چیزهایی که ما نهی کردیـم

 

 

●دو نکته قابل توجه و دقت:

الف :آسان بودن احکام دین:

دستورات دین اسلام خیلی سهل و آسان است و تشکیل شده از تعدادی اوامر و نواهی می باشد لذا ما نباید این احکام آسان را با سلیقه و برداشتهای شخصی خویش سخت و سنـگیـن بکـنیـم

 

 

ب : اجتناب از مسیرهای انحرافی:

بعضی از انسانها برای رسیدن بـه حـقـایق عـرفـان و شناخت خدا مسیرهای انحرافی را طی میـکننـد در حالیکه حضرت زهرا (س)می فرماید :عـمـل به اوامر و نواهی ما در شیعه بودن انسان کافی اسـت.

 

 

●ادوار زندگی حضرت زهرا(ع)

اگر بخواهیم ادوار زندگی کوتاه آن بـزرگوار را بـه صـورت خلاصه و اجمال مطـرح بـکنیم می توان در سه بخش زیـر خلاصه و بـیان کـرد

 

۱- دوران قبل از ازدواج :

یعـنی حـدود ۱۱ سـال که ۸ سال آن در مکـّه سپری شد و ۳ سال آخر در مدینه بعد از هجرت

 

۲-دوران بعد از ازدواج :

یعنی حدود ۷ الی ۹ سال ( با توجه به اختلاف دیدگاهها ) در مدینه(۱)

 

۳- دوران بعد از رحلت پیامبر (ص)

یعنی حدود ۷۵ یا ۹۵ روز ( بنا بر اختلاف روایات) که مـصـیبـت بارتریـن وشکننده ترین دوره زندگی آن بـزرگـوار بـوده در عین حال از این مدت کوتاه عمر آن حضرت درسـهای متعدد انـسان سـازی بـسـیاری بـه یـادگـار مـانـده اسـت.

 

 

یادآوری چند نمونه:

●حضرت زهرا (س) به ما یادداد که یک انسان هدفدار برای رسیدن به هدف خویش باید تمامی مشـکـلات زنـدگی را تـحـمل بـکنـد.

 

●او با تربیت کردن فرزندان تاریخ ساز اعم از پسر و دختر به ما نشان داد که چگونه باید در تربیت اولاد به وظایـف خود عـمـل بـکنیـم.

 

●آن بزرگوار راه و روش دفاع از حق و ولایت اهل بیت (ع) را به پیروان خود یاد داد که شـیـعـه بـایـد در ایـن راه تـا مـرز شهـادت پـیـش بـرود.

 

●حضرت فاطمه (س) با دفاع از حقوق مسلم خویـش بـا استفاده از ابزارهای مناسب و مشروع به مسلمانان یاد داد که در برابر حقوق مـسـلّم خـویـش نباید کـوتـاه بیـایند.

 

●او با خطبه خویش در مسجد النـبی (ص) و تحـلیـل حـوادث گذشته و پیش بینی مشکلات آیـنده و تـبیـین فلـسفـه پـاره ای از احکام الهی نشان داد که یک مسـلـمان بـایـد متـنـاسـب بـا شرایط زمان حرکت بکند و حوادث پیرامونی خود را بشناسد.

 

●حـضـرت زهـرا (س) شـوهـر داری خوب را به همه زنان مسلمان یاد داد .

 

امیرالمؤمنین (ع) می فرماید :

من در طول زندگی مشترک با حـضـرت زهرا (س) حتی یک لحظه از او نرنجیدم.

 

 

●یادآوریهایی در مورد انتخابات :

با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهری و روستایی قرار داریم و با در نظر گرفتن رسالـت سنگیـن روحانیت و حوزه های علمیه لازم میـدانم یـادآوری هـایی را بـه طلاب عزیز داشته باشم تا بتـوانـیم رسـالـت خـویـش را در بـرابـر انقلاب ،نظام و ولـی امـر مسـلـمـین هرچه بـهـتر انـجـام بـدهـیم

 

الف-بر حسب رسالت انقلابی خویش و توصیه های مؤکدولی امرمسلمین آگاه سازی مردم و متوجه ساختن آنـان به تکلـیـف خـویـش در اصـل رای دادن و انتخاب اصلح از جمله رسالت های روحانیت و حوزه های علمیه می باشد و در این زمینه باید توجه داشته باشیم معیارهایی را کـه مقام معظم رهبری مطرح فرموده اند به مـردم بـاز گـو کنـیـم از قبـیـل:

۱-شرکت در انتخابات به عنوان یک وظیفه دینی ،سیاسی ،ملی و اخلاقی

۲-قصد قربت در انتخاب و رای دادن

۳-حضور آگاهانه و محققانه در انتخابات

۴-جلوگیری از سوءاستفاده تبلیغاتی دشمنان

۵-تلاش برای شناخت و انتخاب اصلح و تحصیل حجت شرعی

۶-تشویق دیگران برای شرکت در انتخابات

۷-تأثیر نپذیرفتن از تبلیغات و تحقیق در انتخاب

۸-آگاهی و بصیرت در انتخاب

۹-توجه به ملاکهای دینی و انقلابی نه قومی و قبیله ای

۱۰-تحقیق و یافتن امین ترین و قادرترین فرد در اداره کشور

۱۱-انتخاب افراد دلسوز ، متدین و کارامد

۱۲-حفظ سلامت فضای انتخابات

۱۳-پرهیز از اتهام زنی به دسنتگاه های قانونی

۱۴-پرهیز از بیان سخنان خلاف واقع و گمان ها(۱)

 

 

ب:دوری جستن از تأثیر پذیری از عوام و در نهایت مبتلا شدن به افراط و تفریط

 

ج:حتی المقدور تلاش کنیم به تبیین و تشریح معیارها اکتفا کنیم و از معرفی اشخاص خـودداری گردد

 

د:اگر خواستید از شخصی حمایت بکنید صـرفـا از امتیازات او حرف بزنید دیگران را تخریب نکنید

 

ه: اگر حوزه علمیه قم (نه اشخاص) در رابطه با معرفی نـامـزد مـوضـع گـیــری کـنـد معیـار خـوبـی است

 

و: اجازه ندهیم گروه ها ،جریانها و طرفداران نامزدها از رهبر بـزرگـوار انـقـلاب سرمایه گـذاری کـنـند

 

ز: همیشه در مواضع خود آینده نگری داشته باشـیـم و آینده را با دادن بصیرت و بینش به مردم تآمین کنیم

 

ح:اگر قرار باشد از شخصی به عنوان نامزد پیشنهادی نام ببرید تلاش کـنید در مـعرفـی او غـلـو نـکـنیـد