شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - السبت 17 ربيع أول 1443

(۱۳۹۲/۰۲/۲۰) ۹۸-وهابیت همه جنایتکاران تاریخ را تهحت تأثیر قرار داد(خلاصه خطبه)

ضرورت وفای به عهد موضوعی بین المللی است حجه الاسلام شکوری امام جمعه خوی با توصیه نمازگزاران جمعه به رعایت کردن معیارهای تقوا در روزمره زندگی گفت خداوند می فرماید همه انسانها وارد جهنم خواهند شد و این امری است قطعی سپس آنانی را که تقوا پیشه کرده اند رهایی می بخشیم و ستمگران را […]

ضرورت وفای به عهد موضوعی بین المللی است

حجه الاسلام شکوری امام جمعه خوی با توصیه نمازگزاران جمعه به رعایت کردن معیارهای تقوا در روزمره زندگی گفت خداوند می فرماید همه انسانها وارد جهنم خواهند شد و این امری است قطعی سپس آنانی را که تقوا پیشه کرده اند رهایی می بخشیم و ستمگران را در حالی که به زانو در آمده اند در آن رها می سازیم .

خطیب در ادامه ،موضوع عهد و پیمان از دیدگاه اسلام را مورد بررسی قرار داد و گفت :مهم ترین سرمایه یک جامعه اعتماد متقابل افراد اجتماع به یکدیگر است، عهد و پیمان تأکیدی است بر حفظ کردن همبستگی و اعتماد متقابل لذا امیرمؤمنان خطاب به استاندار خویش در مصر می نویسد: از اینکه به مردم وعده بدهی و تخلف کنی بپرهیز زیرا موجب خشم عظیم در پیشگاه خدا و مردم خواهد شد، وفای به عهد موضوعی است مورد اتفاق تمامی مردم جهان .

 

ملتهب کردن فضای انتخابات خیانت است

خطیب در بخش دیگر از خطبه با تبیین دیدگاه های انتخاباتی مقام معظم رهبری گفت: ولی امر مسلمین می فرماید: هر کس مردم را نسبت به انتخابات بدبین کند یا آنها را از نتایج انتخابات ناامید کند یا فضا را با شایعه پراکنی و تهمت زنی و درگیری های دروغین ملتهب سازد خیانت کرده است هر کس میخواهد باشد.

 

رسالت سنگین معلمان جامعه از دیدگاه رهبری

حجه الاسلام شکوری با تحلیل مواضع رهبری در چند سخنرانی اخیر گفت: ولی امر مسلمین در اجتماع با شکوه هزاران نفر از معلمان کشور خطاب به انان فرمود: رسیدن یک جامعه به سرافرازی ،رفاه،غنا،پـیشرفـت عـلـمی،شجاعت،خردمندی،آزادگی و عـقلانـیت در گـرو آمـوزش و تربیت صحیح کودک و نوجوانان است و بخش عمده ای از ایـن وظـیـفــه بـسـیـار مـهم بـر عـهده معـلمان است.

 

 

وهابیت همه جنایتکاران تاریخ را تهحت تأثیر قرار داد

عضو شورای استانی حوزه علمیه با اشاره به جنایات وهابیان در کشورهای اسلامی عراق ،افغانستان ،بحرین ،سوریه و پاکستان و اهانت به مرقد حجر بن عدی و به آتش کشیدن مزار حضرت جعفر طیار اظهار داشت: جنایات وهابیان همه جنایات جنایت کاران تاریخ را تحت تآثیر خود قرار داد .

وی ادامه داد :ولی امر مسلمین آنان را با القابی همانند دارای افکار پلید ،متحجر ،عقب مانده ،بداندیش ،آلت دست سیاست های سرویس های جاسوسی انگلیس و آمریکا معرفی فرمود که باید با استفاده از از روشهای سیاسی،فتواهای دینی،مقـالات روشنـفکران و اقدامات نخبگان فکری و سیاسی جـلوی گستـرش آتـش ایـن فـتـنه را گرفت

پر بازدیدترین ها

بیشتر