جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - الجمعة 19 شوال 1443

(۱۳۹۲/۰۲/۳۰) ۲-بیان سه درخواست مردمی۲۷/۲/۹۲

●مردم به صورت مکرر از سدمعبرهای انسانی ،ایجاد مزاحمت و رفتارهای ناهنجار بعضی در خیابانها گلایه شدید دارند و از اینجانب میخواهند از نیروی محترم انتظامی درخواست کنم با این مسائل برخورد جدی داشته باشند. ●نوع مردم از مشکلات متعدد پروازهای فرودگاه و لغو شدن نوع پروازها با بهانه های مختلف و از محدود شدن […]

●مردم به صورت مکرر از سدمعبرهای انسانی ،ایجاد مزاحمت و رفتارهای ناهنجار بعضی در خیابانها گلایه شدید دارند و از اینجانب میخواهند از نیروی محترم انتظامی درخواست کنم با این مسائل برخورد جدی داشته باشند.

●نوع مردم از مشکلات متعدد پروازهای فرودگاه و لغو شدن نوع پروازها با بهانه های مختلف و از محدود شدن آنها در هفته به دو پرواز گلایه شدید دارند و از مسئولین مربوطه میخواهند اقدام جدی بکنند.

●مغازه داران خیابانهای امام(محله) و طالقانی از دود اتوبوسهای پارک شده در مقابل مغازه ها که معمولا آنها را روشن میگذارند گلایه شدید دارند از اتوبوسرانی و شورای ترافیک به عنوان چندمین بار درخواست میشود راه حلی پیدا کنند

{jcomments on}