شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ - السبت 12 جماد ثاني 1443

(۱۳۹۲/۰۳/۲۴) امام جمعه خوی رأی خود را به صندوق انداخت