شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ - السبت 12 جماد ثاني 1443

(۱۳۹۲/۰۴/۱۴) محفل انس با قرآن کریم-آستان مقدس امامزاده سید بهلول(ع)