شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ - السبت 12 جماد ثاني 1443

(۱۳۹۲/۰۴/۲۶) سخنرانی روز هشتم(حقوق همسایه)

مسئلهٌ: نوع فقهاء تزریق آمپولها و سرمهایی که به جای غذا تـزریق می شـوندجـایز نمی دانند در عین حال روزه داران به فتاوای مرجع خویش مراجعه فرمایند چون بعضی مراجع دیدگاه های متفاوتی دارند از احتیاط واجـب ، احـتیاط مستحب، بهتر است خودداری کند.اجتناب خالی از وجه نیست   مسئلهٌ: استفاده از اسپری که بصورت […]

مسئلهٌ:

نوع فقهاء تزریق آمپولها و سرمهایی که به جای غذا تـزریق می شـوندجـایز نمی دانند در عین حال روزه داران به فتاوای مرجع خویش مراجعه فرمایند چون بعضی مراجع دیدگاه های متفاوتی دارند از احتیاط واجـب ، احـتیاط مستحب، بهتر است خودداری کند.اجتناب خالی از وجه نیست

 

مسئلهٌ:

استفاده از اسپری که بصورت پـودر گـاز از راه دهـان به ریـه ها میرسد ، برای کسانیکه مبتلا به تنگی نفس هستند اشکالی ندارد

 

مسئلهٌ:

ریختن دارو در چشم مبطل روزه نمی باشد

 

سحری و اذان

سوال:

کسی که در سحر تا پایان اذان غذا بخورد روزه اش چه حکمی دارد؟

 

پاسخ(همه مراجع):

ملاک امساک برای روزه طلوع فجر صـادق است بنـابرایـن اگـر با شـروع اذان اطمینان به طلوع فجر پیدا کند نباید چیزی بخورد و اگر لقمه ای در دهان دارد نباید فرو برد اما اگر اطمینان به دخول وقت ندارد می تـواند چـیزی بخـورد(۱)

 

تبصره:

البته برای آنکه دچار شبهه بطلان روزه و وجوب قضا نـشـود احتـیاط آن است که چند دقیقه قبل از اذان صبح از خوردن و آشامیدن امساک کند

 

جلسه هشتم

موضوع:حقوق همسایه

از جـملـه موضـوعاتـی انسـان همـه روزه بـا آن مـواجـه اسـت برخـورد بـا همسایگان است لذا دین مقدس اسـلام بـرای همسایگـان حـقوقی را معیـن فرموده و از مسلمانان خواسته انها را در معاشرت با همسایگان رعایت کنند

 

محدوده همسایه:

اولین مطلب در مورد همسایگان مشخص کردن محدوده آن است در روایات و کتب فـقـهی مـحـدوده آن را مـشخـص فـرمـوده اند

 

 

●رسولخدا(ص) فرمود:

کُلُّ اَرْبَعینَ داراً جیرانٌ مِنْ بَین یَدَیْهِ وَ مِنْ خَـلْفِـهِ و عَن یَـمینِهِ و عَـنْ شِـمالِهِ(۲)

چهل خانه از هر طرف پیـش رو و پشـت و راست و چپ (بالا و پایین) همسایه هستند

 

 

●امیرمؤمنان(ع) فرمود:

حَریمُ الْمَسجِد اَرْبَعونَ ذِراعاً وَالْجِوارُ اَرْبَـعـُونَ داراً مِـنْ اَرْبَـعـَهِ جَـوانِـبـِها(۳)

حریم مسجد تا چهل ذراع و همسایه تا چهل خانـه از چـهار طـرف اسـت

 

حقوق همسایه:

●امام زین العابدین(ع) فرمود:

وَ امّا حَقُ جارِکَ                 

اما حق همسایه تو عبارتند

فَـحِـفْظُـهُ غائِـبـاً                 

حفظ کردن او در غیابش

وَ اِکْرامُهُ شاهِداً                

گرامی داشتن وی در حضورش

و نُصرَتُهُ اِذا کانَ مَظْلُوماً             

یاری وی در حال ستمدیدگی

وَ لا تَتَّبِعَ لَهُ عَوْرَهً                

شایع نکردن عیب او

فَاِنْ عَلِمْتَ عَلَیْهِ سُوأً سَتَرتَهُ عَلَیْهِ

هر گاه از وی بدی دیدی آن را بپوشان

وَ اِنْ عَلِمْتَ اَنَّهُ یَقْبَلُ نَصیحَتَکَ نَصَحْتَهُ فـیما بَیْنـکَ وَ بَیْـنَهُ

هر گاه دانستی خیرخواهی تو را می پذیرد در خفا به وی نصیحت کن

وَ لا تُسْلِمُهُ عِنْدَ شَدیدَهٍ              

هنگام سختی تنهایش مگذار

وَ تُـقـْبِلُ عَثـرَتَـهُ                 

از لغزش وی گذشت کن

و تَـغـْفـِرُ ذَنْـبـَهُ                   

گناهش را ببخش

وَ تُعاشِرُهُ مُعاشَرَهً کَریمَهً(۴)               

و کریمانه با وی معاشرت کن

 

 

تحمل آزارهای همسایه:

●امام کاظم(ع) فرمود:

لَیْسَ حُسْنُ الْجِوارِ کَفُّ الأَذی وَ لکِنْ حُسْنُ الجِوارِ صَبْرکُ عَلَی الْأَذی(۵)

حـسن همجـواری به تـرک آزار نیسـت بلکـه به شکیبایی بر آزار همسایه است

 

پی نوشت:

(۱)توضیح المسائل مراجع م۷۴۲-۱۵۷۴

(۲)اصول کافی/کلینی ج۲ص۶۶۹                                                                  

(۳)کتاب الخصال /صدوق ص۵۴۴

(۴)من لا یحضره الفقیه/صدوق ج۲ص۶۲۳                                            

(۵)اصول کافی/کلینی ج۲ ص۶۶۸