شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - السبت 20 شوال 1443

(۱۳۹۲/۰۴/۳۰) سخنرانی جلسه یازدهم(سبک زندگی اسلامی)

کفاره روزه: سوال: روزه ها را از روی عمد نگرفته ام ولی نمی دانستم افـزون بـر قضا کفاره هم دارد.آیا در این فرض کفاره واجب می شود؟   پاسخ(همه مراجع): ●آری افزون بر قضای روزه ها باید کفاره نیز بدهید و ناآگاهی از کفاره باعث سقوط آن نمـی گـردد(۱)   سوال: کسی که به واسطه […]

کفاره روزه:

سوال:

روزه ها را از روی عمد نگرفته ام ولی نمی دانستم افـزون بـر قضا کفاره هم دارد.آیا در این فرض کفاره واجب می شود؟

 

پاسخ(همه مراجع):

●آری افزون بر قضای روزه ها باید کفاره نیز بدهید و ناآگاهی از کفاره باعث سقوط آن نمـی گـردد(۱)

 

سوال:

کسی که به واسطه بیـمـاری نـتـوانسـته روزه هـای مـاه رمضـان را بگیرد اگر چند سال قضای آن را به تاخیر اندازد تکلیف چیست؟

 

پاسخ(همه مراجع):

●اگر بیماری او در میان سال خوب شد باید روزه هـای را قضا کنـد و اگـربه سال های بعد انداخت علاوه بر قضای روزه باید برای هر روزه یک مـد طعـام به فقیـر بدهـد

 

●اما اگر بیماری او تا سال بعد ادامه یافت به طوری که نمی تواند قضا کند فقط باید برای هر روز یـک مـد طعـام به فـقیر بدهد(۲)

 

جلسه دهم

موضوع:سبک زندگی اسلامی

مقدمه:

موضوع سبک زندگی اسلامی را مقام معظم رهبری مدظله العالی در سفر به خراسان شمالی در جمع جوانان ،دانشجویان و دانش آموزان استان مطرح فرمودند و این موضوع را بخش اساسی و حقیقی پیشرفت و تمدن سازی نوین اسلامی خواندند و از نخبگان و صاحبان فکر و اندیشه خواستند

●به این موضوع مهم بپردازند

●وضع موجود را آسیب شناسی کنند

●و برای رفع ناملایمات چاره اندیشی کنند

 

 

معنی و محورهای سبک زندگی:

معنی سبک زندگی:

سبک زندگی عبارت است از ویژگیهای رفتاری انسان لذا میتوان سبک زندگی در محورهای زیر دسته بندی کرد

 

۱-سبک زندگی فردی

در برگیرنده موضوعات متعددی از قبیل:تحصیلات،اشتغال،عبادت،اوقات فراغت ،ارتباط با خانواده و اجتماع و …

 

۲-سبک زندگی خانوادگی

در این بخش مسائل زیر قابل طرح و بررسی هستند

 

روابط خانوادگی اعم از:

●تعامل زوجین با همدیگر

●تعامل والدین و فرزندان

●تعامل فرزندان با یکدیگر

●روابط با همسایگان

●روابط خویشاوندی

●معیشت خانواده و…

 

۳-سبک زندگی اجتماعی

موارد زیر در این زمینه قابل بررسی و تحلیل هستند:

●آداب و رسوم اجتماعی،

●ارزشهای اخلاقی،

●تهاجم فرهنگی ،

●آداب ازدواج و تشکیل خانواده ،

●فرهنگ دینی،

●تجمل گرایی و رفاه طلبی و…

 

 

۴-سبک زندگی بین المللی

در این رابطه موضوعات متعددی قابل طرح و بررسی هستند از قبیل:

۱-مسلمانان و روابط بین المللی

۲-مسلمانان و روابط با پیروان ادیان دیگر

۳-مسلمانان و مهاجرت

۴-مسلمانان و مشکلات بین المللی و…

 

 

۵-سبک زندگی و ارتباط با حکومت اسلامی

در این زمینه میتوان موضوعات زیر را مورد بحث قرار داد

۱-حکومت و ولایت فقیه

۲-حکومت و گروهها

۳-حکومت و اقلیتهای دینی و مذهبی

۴-حکومت و مردم

●حقوق متقابل

●پذیرش

●تبعیت

●و نقد

 

 

عزّت در سبک زندگی فردی

یکی از موضوعاتی که در سبـک زندگـی فردی اهمیت سرنوشت ساز دارد و زندگی خانوادگی ،اجتماعی و حتی بین المللی را تحت تأثیر خـود قـرار میدهد عبارت است از عزت فردی که مورد تاکید دین مقدس اسلام اسـت

 

موضوع عزت را در چند محور زیر پی میگیریم

 

الف:عزت چیست؟

راغب اصفهانی می نویسد:

اَلْـعِزَّهُ حالَهٌ مانِعَهٌ لِلانسان مِنْ أَن یُغـْلَـبَ(۳)

عزت حالتی است که نمی گذارد انسان شکست بخورد

 

عزیز کیست؟

●خداوند می فرماید:

وَ لِلهِ العزّهُ وَ لِـرسوله و للمؤمنین(۴)

عزت از آن خدا و رسول او و مؤمنان است

 

 

●امام صادق(ع) در تفسیر آیه فرمود:

فَالْـمُـؤْمِـنُ یَـکونَ عَـزیـزاً وَ لا یَـکـونُ ذَلـیـلاً…اِنَّ المؤمِنَ أَعَزُّ مِنَ الجبل لأن الجبل یُستَقَلُّ مِنْهُ بِالْـمـَعاوِلِ وَ الـْمُؤْمِنُ لا یُسْتَـقَلُّ مِن دیِنِهِ شَـیءٌ(۵)

مؤمن عزیز است و ذلیل نخواهد بود مؤمن از کوه محکمتر و پرصلابت تر است چرا که کوه را با کلنگ ها ممکن اسـت قطـعه قطعه کرد ولی چیزی از دیـن مؤمـن هـرگـز کـنـده نمی شـود

 

●در روایت دیگر فرمود:

اِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ اِلَی الْمُؤْمِنِ أُمورَهُ کُلَّها وَ لَم یُفَوَّضْ اِلَیْهِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ أَلَمْ یَرَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ هـاهُـنـا (وَ لِلهِ الـعـزّهُ وَ لِـرسـوله و لـلـمـؤمـنـیـن )(۶)

خداوند همه کارهای مؤمن را به او واگذار کرده جز اینـکـه به اواجازه نداده است خود را ذلیل و خار کند مگر نمیبینی خداوند در این باره فرمود عزت مخصوص خدا و رسـول او و مؤمنـان اسـت

 

 

پی نوشت:

(۱)سیستانی،منهاج الصالحین ج۱                                                       

(۲)توضیح المسائل مراجع ۱۷۰۵-۱۷۰۹

(۳)المفردات /راغب اصفهانی ماده (عز)

(۴)سوره منافقون آیه ۸۰                    

(۵)تهذیب الاحکام /شیخ طوسی ج۶ص۱۷۹                     

(۶)فروع کافی/کلینی ج۵ص۶۴