یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰ - الأحد 18 ربيع أول 1443

(۱۳۹۲/۰۶/۰۶) ویژگی های مسئول موفق از دیدگاه امیرمؤمنان(ع)

مکان:سالن اجتماعات فرمانداری مناسبت: جلسه شورای اداری با حضور استاندار محترم موضوع:ویژگی های مسئول موفق از دیدگاه امیرمؤمنان(ع)   نامه امیرمؤمنان(ع) به والی خود در شهر مکه(قُثَمْ بن عباس) اءَمَّـا بَـعْـدُ فـَإِنَّ عَـیْـنـِی بِـالْـمَـغـْرِبِ     اما بعد، جاسوس من که در مغرب است کَــتَــبَ إِلَـیَّ یُــعـْلـِمُـنـِی اءَنَّــهُ وُجِّــهَ           به من نوشته و خبر داده […]

مکان:سالن اجتماعات فرمانداری

مناسبت: جلسه شورای اداری با حضور استاندار محترم

موضوع:ویژگی های مسئول موفق از دیدگاه امیرمؤمنان(ع)

 

نامه امیرمؤمنان(ع) به والی خود در شهر مکه(قُثَمْ بن عباس)

اءَمَّـا بَـعْـدُ فـَإِنَّ عَـیْـنـِی بِـالْـمَـغـْرِبِ    

اما بعد، جاسوس من که در مغرب است

کَــتَــبَ إِلَـیَّ یُــعـْلـِمُـنـِی اءَنَّــهُ وُجِّــهَ          

به من نوشته و خبر داده

إِلَى الْمَوْسِمِ اءُنَاسٌ مِنْ اءَهْـلِ الشَّامِ

که جمعى از مردم شام را براى حج به مکه فرستاده اند

الْـعـُـمــْیِ الْـقـُـلُـوبِ

مردمى کوردل

الـصـّـُمِّ الْاءَسْــمَاعِ

گوشهایشان در شنیدن حق ناشنوا

الْکُـمْـهِ الْاءَبْـصَارِ

و دیده هایشان نابینا

الَّـذِیـنَ یَـلْــتَــمِــسـُونَ الْــحَـقَّ بِالْـبـَاطِــلِ

که حق را از راه باطل مى جویند

وَ یُطِیعُونَ الْمَخـْلُـوقَ فِی مَعْصـِیَـهِ الْـخَالِـقِ

و با فرمانبردارى از مخلوق ، نافرمانى خالق مى کنند

وَ یـَـحْــتـَلِـبُـونَ الـدُّنْـیَـا دَرَّهـَا بِـالـدِّیـنِ

و دین خویش مى دهند و متاع ناچیز دنیا مى سـتانند

وَ یَشْتَرُونَ عَاجِلَهَا بِآجِلِ الْأَبْرَارِ الْـمُتَّقِینَ

و دنیا را به بهای سرای جاودانه پرهیزکاران می خرند

فَاءَقِمْ عَلَى مَا فِی یَدَیْکَ    

برای حفظ آنچه در دست داری قیام کن

قِیَامَ الْحَازِمِ الصَّلِیبِ  

چون قیام شخصی دوراندیش نـیرومند

وَ الـنَّاصـِحِ اللـَّـبِـیـبِ  

و قیام شـخـصـی خـیـرخـواه و عـاقـل

التّـَابِـعِ لِـسـُلـْطـَانِـهِ

شخصی که از زمامدار خویش پیروی میکند

الْـمُـطِیــعِ لِإِمـَامــِهِ

و مطیع فرمان امام خویش است

وَ إِیَّــاکَ وَ مَـا یُـــعْـــتَـــذَرُ مِــنْــهُ

(مراقب باش)از انجام عملی که ناگزیر شوی در برابر آن عذرخواهی کنی بپرهیز

وَ لاَ تَکـُـنْ عِـنْـدَ النـَّـعْـمـَاءِ بَـطِـرا  

و هرگز به هنگام اقبال نعمت مغرور و سرمست مباش

وَ لاَ عِنْدَ الْبَأْسَاءِ فَشِلاً، وَ السَّلاَمُ(۱)  

و در شداید و مشکلات سست و ترسو مباش

 

توضیح:

از این نامه امیرمؤمنان(ع) چند مطلب اساسی برداشت میشود

۱-لزوم کنترل و نظارت مافوق از زیر مجموعه خویش

(فـَإِنَّ عَـیْـنـِی بِـالْـمَـغـْرِبِ کَــتَــبَ إِلَـیَّ…)

 

۲-ضرورت شناخت کامل از ویژگیها و خصوصیات دشمنان

(الْـعـُـمــْیِ الْـقـُـلُـوبِ الـصـّـُمِّ الْاءَسْــمَاعِ الْکُـمْـهِ الْاءَبْـصَارِ الَّـذِیـنَ یَـلْــتَــمِــسـُونَ الْــحَـقَّ بِالْـبـَاطِــلِ وَ یُطِیعُونَ الْمَخـْلُـوقَ فِی مَعْـصـِیَـهِ الْـــخَـالِــــقِ وَ یــَـحْـــتـــَلـِـبُــونَ الـــدُّنْــیـَـا دَرَّهـَا بِـالــدِّیــنِ)

 

۳-پیروی و اطاعت از مافوق و امام جامعه رمز موفقیت مدیر

(التّـَابِـعِ لِـسـُلـْطـَانِـهِ الْـمُـطِیــعِ لِإِمـَامــِهِ)

 

۴-اگر مدیر در حوزه مدیـریـت خـویـش در بـرابـر تهدیدات هوشیار باشد وادار به عذرخواهی نمیشود

(وَ إِیَّــاکَ وَ مَـا یُـعْـتَـذَرُ مِـنْـهُ)

 

۵-پست و مقام نباید مدیر را مغرور سازد

(وَ لاَ تَکـُـنْ عِـنْـدَ النـَّـعْـمـَاءِ بَـطِـرا)

 

۶-مدیر نباید در برابر مشکلات و بحران ها خودباخته شود

(وَ لاَ عِنْدَ الْبَأْسَاءِ فَشِلاً)

 

محورهای موفقیت مدیریت استانی

بر خود لازم میدانم در این جلسه شورای اداری در پایان مسئولیت دولت دهم چند مورد از موفـقـیت مدیریـت اسـتانی را در دوران جناب آقای جلال زاده مطرح کنم البته هدف مـن بـیان عمـلکرد نیست چون خود مدیران در ایـن زمیـنه اقدامـاتی انـجام داده انـد و بویژه در هفته دولت فعالیت های خود را به مردم تبیین می کنند و نوع مردم در جریان این فعالیت ها قـرار دارنـد هـدف مـن بیـان موضوعاتی هستند که به کلیت مسائل اسـتانی ارتباط پیدا می کند

 

۱-ایـجاد تفـاهم و هـمگرایی در میان تأثیر گزاران استان و جریانهای مختلف سیاسی

 

۲-پرهیز از حاشـیه سازیـهایی کـه موجـب می شـوند مدیران نتوانند رسالت های خویش را انجام بدهند

 

۳-مدیریت کردن اشخاص و جریانهای ماجراجو که نوعا موجب بوجود آمدن تنش در میان مسئولان می شونـد

 

۴-دوری جستن از سیاسی کـاری در مواضع اصولی خویش

 

۵-انتخاب مدیـران بـویژه فرمانـداران بر اسـاس مـوازیـن

 

۶-برخورد واقع بینانه با موضـوعات و پدیده هـای استـانی

 

۷-موضع گیری در برابر جریانهای فرصت طلب و انحـرافی

 

۸-بوجود آوردن تفاهم لازم با نمایندگان مـحترم مجـلس

 

۹-ارتباط مستقیم و مستمر با مـردم مناطـق مخـتلف اسـتان

 

پی نوشت:

(۱) نهج البلاغه نامه ۳۳

 

پر بازدیدترین ها

بیشتر