سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ - الثلاثاء 8 جماد ثاني 1443

(۱۳۹۲/۰۸/۱۵) حماسه عاشورا و رسالت های شیعه

مکان: مسجد ملااحمد موضوع: حماسه عاشورا و رسالت های شیعه مناسبت: دهه اول محرم   حماسه عاشورا و رسالت های شیعه: شرایط جدید حاکم بر جـامعه اسـلامی ایـران و بـه تبـع آن سـایر جـوامـع اسلامی در سطح جهان رسالت جدیدی را بـرای مسلمـانان بویـژه شـیعـیان ترسـیم نمـوده اسـت کـه بـایـدمورد تـوجـه جـدی قـرار بگـیرد بویـژه […]

مکان: مسجد ملااحمد

موضوع: حماسه عاشورا و رسالت های شیعه

مناسبت: دهه اول محرم

 

حماسه عاشورا و رسالت های شیعه:

شرایط جدید حاکم بر جـامعه اسـلامی ایـران و بـه تبـع آن سـایر جـوامـع اسلامی در سطح جهان رسالت جدیدی را بـرای مسلمـانان بویـژه شـیعـیان ترسـیم نمـوده اسـت کـه بـایـدمورد تـوجـه جـدی قـرار بگـیرد بویـژه در زمینه حماسه ماندگار عاشورا که انقلاب اسلامی ایـران و سـایر قـیام هـا و مبارزات حق طلبانه مسلمانان در طول تاریخ ریشه در حماسه عاشورا دارد

 

 

◄شرایط جدید:

برای بدست آوردن و تحلیل شرایـط جـدیـد موارد زیر نیاز به توجه و بـررسی جدی دارد

۱-پیروزی انقلاب اسلامی ایران بنام دین و فرهنگ اهـل بیـت(ع) ، با الگو قراردادن حماسه عاشورا در اوج غربت دین و دینداران در سطـح جـهان که طرفداران تفکرات الحادی از دین بعـنوان افیون جـامعه تعـبیر می کـردند

 

۲-نظام جمهوری اسلامی ایران با پیروی از شـعارهـای ابـاعبدالله الحسین(ع) در مواجه با تمامی توطئه ها و ۸ سال دفاع مقدس دفاع از مظلومان جهان و تنظـیم سیـاست خـارجی خود یـک الگوی موفق در اختیار تمامـی مبارزین سطح جهان قرار داده

 

۳-همه فلسفه هـای مـادّی ساخـته دسـت بـشر که روزی مـدعـی بـودند کل جـهان را قبظه خواهند کرد امروز یا کاملا شکست خورده اند یا در حال فروپاشی هستند لذا شرایـط بـرای بازگـشت بشـر بسوی آمـوزه های دینی و فرهنگ ناب اهل بـیت(ع) فراهم شده است

 

نمونه های بارز این بازگشت را پس از فروپاشی رژیـم سوسیالیستی شوروی مشاهده کـردیم کـه مسلـمانان به مساجد خود و مسیحیان به کلیسا های خویش بازگشتند

 

۴-بیداری اسلامی بوجود آمده در منطقه و جهان اسلام خواب استکبار جهانی را آشفته کرده است مبارزات شیعیان لبنان ، مسلمانـان غـزه، مردم مظلوم بحرین ،پاکستان،افـغانستان ،مـصـر و… ریـشـه در انقلاب اسـلامی ایران دارد که فرهنگ انقلاب خـود را صـادر کرده اسـت.

 

◄رسالتهای شیعه:

در کنار تمامی وظایف و رسالتهای سیاسی،اجتـماعی،فـرهـنگی و تبـلیـغی موجود در قبال حماسه عاشورای اباعبدا… الحسین(ع) و یاران باوفای اونیز رسالتهای سنگینی بر عهده داریم بعنوان نمونه مواردی را یادآوری میکنیم

 

 

◄رسالت اول :

فهم و درک عمیق ابعاد متعدد حـماسـه عاشورا در سه محور مهم و اساسی زیر:

◄ریشه ها و زمینه های بـوجود آورنده حمـاسه عـاشـورا

◄حوادث و اتفاقات از مدینه تا کربلا و تحلیل صحیح آنها

◄آثار و برکات مترتب بر ایـن حـماسه در طـول تـاریخ

 

 

◄طبیعی است فهم درست این قیام الهی بویژه در سه محور کلی مـطرح شـده

به زندگی روزمره شیعه جهت می دهد ، سطح معرفت و بصیرت وی را نسبت به حوادث و اتفاقات پیرامونی بالا می برد ،او را درمواجهه با مصائب و مشکلات عالم هستی آماده و مجهز می سازد

 

برای چنین شناختی در شرایط فعلی مقدماتی لازم است باید فراهم گرددو فراهم کنندگان آن ها اشخاص و مـجموعـه های شـناخـته شـده ای هستند که در ایـن زمیـنه وظایـف شرعـی و قانـونی بـر عهـده دارنـد

 

◄مقدمات لازم:

۱-تهیه و در اختیار داشتن تمامی منابع اولیه مستند و معتبر اعم از حدیثی ،تاریخی و مقاتل مربوط به قیام عـاشورا و استفاده لازم از آنها جهت بالار بـردن سطح شناخت

 

۲-بالا بردن سطح کیفی سخنرانیها،عزاداریها،روضه خوانیهای مربوط به قیام عاشورا بویژه در ایام محرم و صفر در مساجد ،حسینیه هـا ،منـازل،تکـایا و حتـی در صـدا و سـیمـای جمهوری اسلامی تـا با مرور زمان فرهنگ ناب حماسه عاشورا در جامعه نهـادینـه شود

 

۳-احساس مسئولیت در برابر گرامی داشت و زنده نگه داشـتن یاد و خاطره شهدای کربلا در طول زندگی

 

 ◄رسالت دوم:

حراست و حفاظت از حماسه عاشورا در برابر تحریفات و خرافات بـویـژه بـا توجه به حساسیتهای اخیر دشمنان نسبت به فرهنگ اهل بیـت(ع) و تـأثـیرات آموزه های عاشورا در قیامها و مبارزات اخیر مسلمانان در کشورهای مختـلف موجب گردید برنامه هایی برای ایجاد تحریفات و خرافـات در ایـن حمـاسه جاویدان تدارک ببینند که نمودهای آن را در موارد زیر مشاهـده می کنیم

 

●استناد به مقتلهای ضعیف و سست در سخنرانیها روضه خوانی ها و مداحی ها در ایام عـزاداری

●استفاده از ابزار و آلات موسیقی دربعضی از هیئت های عزاداری

●بهره گیری از آهنگ های خوانندگان مبتذل در بعضی از نوحه خـوانـی ها

●افراط در سینه زنیها و زنجیر زنیها در نوع هیئت ها و دسته های عزاداری

●توسعه پیدا کردن پدیده جدید شـورزنـی که مقدمه برای افراط گریهای دیگر است

●ترویج قمه زنی در میان عـزاداران بویـژه جـوانـان با استفاده از دیدگاههای بعضی از روحانیون ساده لوح و بعضا ضد انقلاب که این قبیل اقدامـات را نوعی مقابله با آموزه های انقلاب اسلامی میدانند

 

 

◄یادآوری:

لازم به یادآوری است این قبیل اعمال و اقدامات از سوی چندین گروه با اهداف مـتـفاوت تـرویـج و تـبـلیغ مـی شـود از جملـه:

 

●بعضی از مسئولان هیئت های عزاداری نوعاً مسئله دار

●متدییان سـاده لـوح و عـلاقه مند بـه اهـل بیـت(ع)

●بعضی از روحانیون مسئله دار با نظام جمهوری اسلامی

●نوحه خوانان عاطفی و احساساتی علاقه مند به ایجاد شور در عزاداران

●عده ای سودجو که ارزشهای دینی را زمینه ترقی خویش قرار میدهند

●عوامل پشت صحنه دشمنان جهت ایجاد نفاق و اختلاف در میان مسلمانان و ایجاد انحراف و ترویج خرافات در حماسه عاشورا