سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ - الثلاثاء 23 شوال 1443

(۱۳۹۲/۰۸/۱۵) روضه ورود کاروان به کربلا

روضه ورود کاروان به کربلا بر اساس نقل کتب تاریخی و مقاتل ورود کاروان اباعبدا… الحسین(ع) بر سرزمین کربلا روز پنجشنبه دوم محرم الحرام سال ۶۱ قمری بوده .   ◄مرحوم شیخ طوسی در نقل میکند امیرمؤمنان(ع) موقع گـذر از کـربـلا بـا اشـاره بـه زمـیـن چـنـین فـرمـود : مَـنـاخُ رِکـابٍ اینجا محل خواباندن مرکب هاست […]

روضه ورود کاروان به کربلا

بر اساس نقل کتب تاریخی و مقاتل ورود کاروان اباعبدا… الحسین(ع) بر سرزمین کربلا روز پنجشنبه دوم محرم الحرام سال ۶۱ قمری بوده .

 

◄مرحوم شیخ طوسی در نقل میکند امیرمؤمنان(ع) موقع گـذر از کـربـلا بـا اشـاره بـه زمـیـن چـنـین فـرمـود :

مَـنـاخُ رِکـابٍ

اینجا محل خواباندن مرکب هاست

وَ مَصارِعُ عُشّاقٍ

محل به خاک افتادن عاشقان است

شُهَداءَ لایَسْبِقُهُمْ مَنْ کانَ قَبْلَهُمْ

شهیدانی که گذشتگان بر آنان پیشی نـدارند

وَلا یـَلــْحـَقُـهُــمْ مَـنْ بَــعـْـدَهُــمْ (۱)

وآیندگان نیز به عظمت آنان نخواهند رسید

 

◄نقل علمای شیعه:

◄مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد سید بن طاووس در اقبال الاعمال،محمد    بن مشهدی در مزار الکـبیر و عـلامه مـجلسی در بـحار الانوار نقـل فرمـوده انـد

 

حضرت ولی عصر عج طی نامه ای خطاب به ابوالـقاسم بن عـلاء همدانی زیـارتی را مربوط به سوم شعبان روز میلاد امام حسین(ع) مـعرفـی فـرمـوده کـه از جـمله فقـرات آن عـبارت اسـت از:

أَنَّ الْاَئِــمـهَ مـِنْ نَـسـْلِـهِ وَالشِّــفـاءَ فــی تُـربَـتـِــهِ(۲)

 

◄معرفی سرزمین کربلا

الف: امام باقر(ع)در معرفی سرزمین کربلا فرمود:

هِیَ اَکرَمُ أرضٍ عِندَاللهِ(۱)

 

ب:در مقاتل نقل شده وقتی کاروان امام وارد کـربلا شـدند مـرکـب امام(ع)ازحرکت ایستاد لذا امام(ع) از همراهان خود نام زمین را پرسیدند چندنام ذکر کردندازقبیل:غاضریه،نینوا،شـاطیء الفـرات وقتـی بـه نـام کـربـلا رسـیـدنـد امـام آهـی کـشـیـد و فرمود:

أَرْضُ کَرْبٍ وَ بَلاءٍ

 

بعد خطاب به اصحاب فرمود:

اِنْـزِلُـوا

فرود آیید

هاهُنا وَاللهِ مَحطُّ رِکابِنا

بخدا سوگند اینجا محل فرود آمدن مرکبهایمان است

و مَسْفَکُ دِمائِنا

و محل ریخته شدن خونهایمان است

هاهُنا و َاللهِ مـَخَطُّ قُبُـورِنا

و به خدا سوگند اینجا محل قبرهایمان است

وَ هاهُنا وَاللهِ سَبْیُ حَریـمِنا و به خدا سوگند خانواده ما اینجا اسیر خواهند شد
بــِهـذا حَـدَّثــَنـی جَــدّی(۲)

اینها را جدم به من بیان فرموده است

 

◄روضه امام زمان (عج) بر اهل بیت امام:

از فرمایش امام حـسین(ع)طـی جمـلاتی کـه در ورود بـه سرزمیـن کربلا مطرح فرمودنـد برداشـت می شـود کـه مصیبـت اهل بیت(ع) برای ایشان سنگین تر از سایر مصیبت ها بوده است چون می فرماید:

وَ هاهُنا وَاللهِ سَبْیُ حَریـمِنا

 

◄امام عصر(ع) نیز در زیارت ناحیه مقدسه چنین می فرماید:

وَ سُبِـیَ أَهْـلُـکَ کَالْـعَبـیدِ،  

اهل و عیالت همچون بردگان به اسیری گرفته شدند

وَ صُـفّـِدُوا فِـی الْـحَـدیـدِ    

بر غل و زنجیر کشیده شدند

فَـوْقَ اَقْـتابِ الْـمَطِـیّاتِ

در حالی که بر بالای جهاز شتران نشانده بودند

تَلْفَحُ وُجَوهَهُمْ حَرُّ الْـهاجِراتِ

حرارت آفتاب چهره هایشان را می سوزاند

یُساقُونَ فِی الْبَراری وَ الْفَلَوات

در صحراها و بیابان ها جلو می راندند

اَیْـدیـهِمْ مَغـْلولَـهٌ اِلی الْاَعـْناقِ  

در حالی که دستهاشان با زنجیر به گردن ها بسته شده بود

یُـطـافُ بِـهِـمْ فـِی الْاَســْواقِ

و آنان را در بازارها می چرخاندند