یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ - الأحد 21 شوال 1443

(۱۳۹۲/۰۹/۰۸) ژنو جبهه برخورد با مستکبران در میدان دیپلماسی بود