شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ - السبت 12 جماد ثاني 1443

(۱۳۹۲/۱۱/۱۸) عملیات والفجر۸ تعادل نظامی ،سیاسی و روانی دشمنان را بهم ریخت

حقوق الناس با جلب رضایت ساقط می شود حجت الاسلام شکوری امام جمعه خوی در بخشی از خطبه اول موضوع حقوق الناس را پی گرفت و گفت :مفاد روایات این است که حقوق الناس بسیار سنگین و عقوبت الهی آن سخت است لذا امیرمؤمنان(ع) می فرماید:ظلمی که بدون مجازات نیست ستمگری بعضی از بندگان نسبت […]

حقوق الناس با جلب رضایت ساقط می شود

حجت الاسلام شکوری امام جمعه خوی در بخشی از خطبه اول موضوع حقوق الناس را پی گرفت و گفت :مفاد روایات این است که حقوق الناس بسیار سنگین و عقوبت الهی آن سخت است لذا امیرمؤمنان(ع) می فرماید:ظلمی که بدون مجازات نیست ستمگری بعضی از بندگان نسبت به بعضی دیگر است که قصاص در آنجا سخت است در بیان شرایط پذیرفته شدن توبه به درگاه خداوند می فرماید:أنْ تُؤَدِّیَ اِلی المخلوقین حقوقهم یعنی از جمله شرایط توبه این است که حقوق الناس را به خودشان بازگرداند.

 

عملیات والفجر۸ تعادل نظامی ،سیاسی و روانی دشمنان را بهم ریخت

خطیب جمعه با اشاره به سالگرد پیروزی عملیات والفجر۸ که به تصرف شهر فاو عراق توسط رزمندگان منجر گردید یکی از موفق ترین عملیاتهای رزمندگان اسلام بود که تعادل سیاسی ،نظامی و روانی حزب بعث و حامیان او را بهم ریخت.وی در ادامه با اشاره به اهداف و نتایج این عملیات گفت:تصرف شهر فاو تصرف شهر فاو و تأسیسات بندری آن،به کنتـرل در آوردن بندرام القصر عراق،انهدام سکوهای پرتـاب مـوشک عـراق ،تـسلـط رزمندگان به اروند رود ،انسـداد راه ورود عـراق بـه خلیج فارس ،تأمیـن امـنیت کشتیرانی در شمال خـلیج فارس و اشـراف رزمنـدگان اسـلام به شـهـر اسـتراتـژیک بـصره از جمله اهداف و نتایج این عملیات بود.

 

از آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی خود همچنان حراست کنیم

خطیب جمعه با اشاره به شکست توطئه های دشمنان در طول ۳۵ سال پس از پیروزی اظهار داشت در ادامه راه جهت حراست از آرمانهای انقلاب اسلامی و ناکام گذاشتن توطئه های دیگر دشمنان باید موارد زیر در اولویت ملت متعهد و ولایت مدار ایران قرار بگیرد.

همچنان حفظ کردن روحیه انقلابی خویش ،پایداری و مقاومت در برابر دشمنان انقلاب،حفظ کردن انسجام و وحدت اسلامی خود،حفظ بصیرت و هوشیاری در برابر توطئه ها ،همچنان اطاعت و پیروی از ولی امـر مسلمین،عمل به اهداف و آرمـانهـای انقـلاب اسـلامی،فراموش نکردن بعـد معنـوی و الهـی انـقلاب ،بالا بردن سطح بصیرت و معرفت دینی خویش

 

ملت وفادار ایران ۲۲ بهمن ۹۲حماسه دیگری می آفریند

خطیب جمعه با تبریک بیست و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت انقلاب اسلامی سال ۵۷ ملت ایران نسیم الهی بود که وزیدن گرفت و مردم ولایت مدار ایران خود را در معرض این نسیم الهی قرار داده و معجزه قرن را به وجود آوردند.

وی در ادامه گفت در ۲۲ بهمن سال ۹۲ ملت وفادار و ولایت مدار ایران با حضور پرشکوه خود در راه پیمایی حماسه دیگری خواهد آفرید .

وی ادامه داد اعلان وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی ،بیعت مجدد با ولی امر مسلمین ،به نمایش در آوردن وحدت و انسجام اسلامی ،اعلان حمایت و همبستگی با تمامی ملل تحت ستم جهان بویژه مسلمانان بحرین ،عراق ،سوریه ،افغانستان و لبنان و اظهار انزجار از تمامی حاکمانی که حامی تروریسم در کشورهای اسلامی هستند از جمله پیامهای مهم ملت ایران خواهد بود.