شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - السبت 20 شوال 1443

(۱۳۹۲/۱۱/۲۱) فعالیت‌های قرآنی باید دارای متولی خاص باشد