یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - الأحد 14 شوال 1443

(۱۳۹۲/۱۱/۲۱) ۲۲ بهمن روز اعلام انزجار از استعمار و استکبار است