شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - السبت 20 شوال 1443

(۱۳۹۲/۱۱/۲۵) دریافت مجوز اجرای طرح سفیران هدایت در حوزه علمیه خوی