جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - الجمعة 19 شوال 1443

(۱۳۹۲/۱۱/۲۶) دفتر هماهنگی حوزه و دانشگاه درخوی افتتاح شد