جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰ - الجمعة 18 جماد ثاني 1443

(۱۳۹۲/۱۲/۱۰) احیای مبانی دینی در جامعه نیازمند توجه به تربیت اسلامی است