شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - السبت 20 شوال 1443

(۱۳۹۲/۱۲/۱۲) ایثارگری های شیعه در طول تاریخ(یادواره سرداران و هزار و دو شهید خوی)

مکان: مصلی خوی موضوع:ایثارگری های شیعه در طول تاریخ مناسبت: یادواره سرداران و هزار و دو شهید خوی   عَنْ مولانا علی(ع): اِنَّ اللّهَ … اِخْـتارَ لَنا شـیعَـهً یَـنْصُـرُونَنا وَ یَفـْرَحُونَ بِفـَرَحِنا وَ یـَحْـزَنُونَ لـِحُزْنِنا وَ یـَبْـذُلُونَ اَنْـفُسَـهُمْ وَ اَمْوالَهُمْ فینا فَاولئِکَ مِنّا وَ اِلَیْنا وَ هُمْ مَعَنا فِی الْجَنَّهِ(۱) خداوند متعال برای ما پیروانی […]

مکان: مصلی خوی

موضوع:ایثارگری های شیعه در طول تاریخ

مناسبت: یادواره سرداران و هزار و دو شهید خوی

 

عَنْ مولانا علی(ع):

اِنَّ اللّهَ … اِخْـتارَ لَنا شـیعَـهً یَـنْصُـرُونَنا وَ یَفـْرَحُونَ بِفـَرَحِنا وَ یـَحْـزَنُونَ لـِحُزْنِنا وَ یـَبْـذُلُونَ اَنْـفُسَـهُمْ وَ اَمْوالَهُمْ فینا فَاولئِکَ مِنّا وَ اِلَیْنا وَ هُمْ مَعَنا فِی الْجَنَّهِ(۱)

خداوند متعال برای ما پیروانی برگزید که یاریمان کنند و از شادیمـان شاد شوند و از اندوه ما اندوهناک و در راه ما جان و مال خود را نـثار کنند آنان از مایند و رو بـه سـوی ما دارنـد و در بهـشت بـا مـا هسـتند

توضیح:

امیرمؤمنان(ع) ضـمـن ایـن روایـت پـنج ویژگی برای شیعیان خود برشمرده است:

کمک و یاری رساندن به اهل بیت(ع)                     

یـَنْـصُـرونـَنا

شـادمـانـی در شـادی اهـل بـیت(ع)                      

وَ یَفْرَحُون لِفَرَحِنا

مـحــزون شــدن در حــزن آنــان                       

وَ یـَحْزَنُونَ لـِحُزْنِنا

بذل نمودن جان خود در مـسیر آنان                       

وَ یَبْذُلُونَ اَنْفُسَهُمْ

بــذل امــوال خـود در راه آنــان            

وَ اَمْـوالـَهُمْ فـیـنا

سه مدال و افتخار شیعه

فـَاولـئِـکَ  

آنان(شیعیان)

الف:مِـنّا          

از ما هستند

ب:وَ اِلَیْنا          

و رو بسوی ما هستند

ج:وَ هُمْ مَعَنا فِی الْجَنَّهِ 

در بهشت همراه ما هستند

گذری بر تاریخ خونبار شیعه:

در طول تاریخ ،شیعه مدام با خون سرخ خـویش از فـرهنگ علوی دفاع و حمایت کرده است برای اثبات مدعای خویش مروری گذرا و فهرست وار بر تاریخ خـونبار شیـعه خـواهیم داشت از عصر ائمه(ع) تاکنون بویژه شیعـیان ایـران اسـلامی

۱-بنی امیّه

امام باقر(ع) می فرماید:

فَـقُـتِلـَتْ شـیـعَتـُنا بـِکُـلِّ بـَلـْـدَهٍ، وَقُـطِـعـَـتِ الْأَیــْدى وَالْأَرْجُلُ عَلَى الظِّنَّهِ، وَکانَ مَنْ یُذْکَرُ بِحُبِّنا وَالْاِنْقِطاعِ إلَـیْـنا، سُـجـِـنَ،أَوْ نُـهِــبَ مـالـُـهُ، أَوْ هُـدِمـَـتْ دارُهُ(۲)

   شیعیان مـا در هـر شهری کشته می شدند یا دسـتان و پاهـای آنان با کـوچـکترین گـمان قطع می شد و هر کس را کـه گـفتـه می شـد دوسـتدار مـا هـستند و به ما پیوسته زندانی میشد یا اموالش به غارت می رفت یا خانه اش را خراب می کردند

۲-بنی عباس

دانشمند لبنانی مرحـوم شیـخ محـمد جـواد مغنیه در کتاب الشیعه و الحاکمون می نویسد:

لایَفْتَرِقُ الْعَباسِیّونَ عَـنْ بَنـی اُمیَّهَ فـی شَـیْءٍ فَالْکـُلُّ سَلـَکَ طَریقَ الضَّلالِ مِنْ قَطْعِ الرُؤوسِ و َهَدْمِ الدُّورِ عَلَی الْأَحْیاءِ وَ ما اِبْراهیمُ وَ اَخُوهُ السَّفاحُ اِلّا کَـمُعاوِیَهَ وَمَا الـْمَنْـصُورُ وَ الرَّشـیدُ اِلّا کَـهـِشامٍ وَ مَا الـْمُـتَوَکِّلُ اِلّا یَـزیـدَ بـْنَ مُـعاوِیـَهَ(۳)

۳-غزنویان

سلطان محمود غزنوی قدرتمندترین شـاه غزنـوی درسال ۴۲۰ به شهر ری که یکی از شهرهای شـیعه نشـین بود وزیر نظر مجدالدوله دیلمی اداره میشد حمله کرد

ابن اثیر می نویسد:

سلطان محمود بعد از تسخیر شهر ری

یک میلیون دینار غنـیمت گـرفت

پانصد هزار دینار جواهرات گرفت

بسیاری از شیعیان را به دار آویخت

کتابهـای آنـان را به آتـش کشید(۴)

۴-سلجوقیان

در سال ۴۴۷ ق طُغرل بیک سلجوقی بر بغداد مسلط شد آتش فتنه و اختلاف میان شیعه و سنی را بر افروخت کتابخـانه شیـعیان و خـانه شیخ طوسی به آتش کشیده شد(۵)طغرل دستور داد در اذان شیعیان به جای حَیَّ عَلی خَیْرِ الْعَمَلْ ، الصـَّلاه خَـیرٌ مـِنَ النـوم گفته شود.(۶)

۵-ایّوبیان

صلاح الدین ایوبی پس از ساقط کردن حکومت شیعی فاطمیان بر مصر مسلط شد و اقدامات زیر از جمله جنایات او علیه شیعیان بود

●به آتش کشیدن کتابخانه شیعیان در قاهره

●اخذ فتوا از علمای سنی مبنی بر مسلمان نبودن شیعیان

●عزل کردن همه شیعیان از پستهای دولتی

●تبعید کردن شیعیان به مناطق دیگر(۷)

۶-ممالیک مصر

آنان بعد از ایوبیان به حکومت رسیدند و تلاش کردندشیعه را در حوزه حکومت خویش نـابود سازند بـویژه در جنوب لبنان که شهیـد اول را به شهادت رساندند.(۸)

۷-خوارزمشاهیان

اینان از سال ۵۲۱ الی ۶۲۸ حکومـت کردنـد .در عـصر خوارزمشاهیان به ستـمهای گذشـته حاکمـان متـعصب سنی پایان داده شد و شیعیان به آزادی نسبی رسیدند.(۹)

۸-مغولان

مغولان در سال ۶۱۶ نوع مناطق مسلمان نشین را فتح کردند و ۱۴۰ سال حکـومـت کـردند .آنان هر چه مسلمان بود چه شیعه و چه سنی می کشتند لکـن با مرور زمان با درایت فقهای شیعه این موجودات سرکش به دین اسلام هدایت شدنـد .مرحـوم مـحقق صاحـب شرایـع،ابن نما،سید فخـار موسـوی از فقهـای ایـن دوره می باشند.(۱۰)

۹-صفویان

صفویان،شیعه را مذهب رسمی ایران اعلام کردند به دنبال آن حکومت عثمانی جنگهای خود علیه ایران را شروع کرد که تا زمان فتحعلی شـاه قاجار ادامه پیدا کرد یعنی از قرن ۱۶ میلادی الی ۱۹ میلادی متـجـاوز از ۱۷ جـنـگ بـرای بـرچـیـدن شـیـعـه در ایـران صـورت گـرفـت.

۱۰-پهلویها

در دوران پنجاه سال حاکمیت پهلویها برای برچیدن تشیع و اسلام ناب اقدامات زیادی صـورت گرفـت که از ناحیـه انگلـستان بعـداً آمریکا هدایت می شد بعنوان نمونه چند مورد را یادآوری مـیکنم

۱-کشـف کـردن حـجاب زنـان

۲-خلع لبـاس کـردن روحانیـان

۳-جلوگیری از عزاداری عاشورا

۴-جلوگیری از قضـاوت اسـلامی

۵-غصب کردن موقوفـات کـشور

۶-تغییر تاریخ اسلام به شاهنشاهی

۷-حـذف کـردن قسـم به قـرآن

۸-تبعید رهبر کبیر انقلاب از کشور

۹-ترویج باستانگرایی در برابر اسلام

۱۰-ترویج کردن فساد و بی بند و باری

۱۱-تخریب مساجد و حوزه های علمیه

۱۲-تبعید ، زندانی و به شهادت رساندن روحانیان مبارز

آثار و برکات خون شهدا

آثار و برکات بی شمار خون پاک و مقدس شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی را نمیتوان در این فرصت کوتاه شمارش کـرد فـقط به فهرست برخی از آثار و برکات آنان اکتفا می کنیـم

۱-شهدا با خون پاک خود عملاً پیروزی خـون بـر شمشـیر را تفـسیر کـردنـد

۲-به جهانیان ثابت کردند که میتوان با تمسک به دیـن استـبداد و استـعمار را شکست داد

۳-آنان با خون خود سرنوشت ساز بـودن آموزه های دینی را به نمایش گذاشتند

۴-شـهـدای مــا واژه هـای ارزشـی اسـلام و فـرهنـگ شیعه را همانند ایثار ،جهاد ،استقلال ،عزت ،خودباوری ،تـعاون ،شـجاعت و کـرامت انـسانـی تـفسیر کـردنـد

۵-به برکت خون شهـدا تمامـی ارزش هـای دوران سـتم شاهی امروز به ضد ارزش تبدیل شده اند و افکارعمومی جامعه در بـرابر آنهـا موضـع گیـری می کنـد از قبیـل:رباخواری ،رشوه خواری،بی حجابی ،رانت خواری ،مشروب خواری ،چشم چرانی،روزه خواری ،بی نمازی ،نوازنـدگـی ،حرام خواری ،لات بازی ،عربده کشی ،مزاحمت به نوامیـس،مدگرایی ،بـی مـبالاتـی ،سـتم گـری،زورگـویی ،وابسـتگی

۶-به برکت خون شهدا امروز فرهنگ اهل بیت(ع) در حـال گسـترش و توسعه است از طریق توسعه حوزه های علمیه ،راه اندازی صـدها مرکز تحقیق و پژوهش ،چاپ میلیون ها جلد کتاب ،گسترش تبلـیغات دینـی ،جذب طلبه از یکصد کشور خارجی و دهها اقدام علمی و فرهنگی دیگر

یادآوری:

بعضی از افراد کوتاه فکر برای خالی کردن دل خانواده شهدا مدام وسوسه می کنند و این جمله را بلغور می کنند کـه مـا از انـقلاب چه میخواستیم و چه شد؟در پاسـخ ایـن یـاوه گوییهـا بایـد گـفت

۱-ما میخواستیم استعمار و استبداد را شکست بدهیم محقق شد

۲-استقلال کشور را میـخواستـیم محقـق شد

۳-قانون اساسی اسلامی میخواستیم عملی شد

۴-آزادی در چارچوب دین میخواستیم صورت گرفت

۵-احیاء فرهنگ اهل بیت(ع) را میخواستیم حاصل شد

۶-جمع شدن خانه ها و محـلات بدنـام،مشـروب فروشیها و قمار خانه ها را میخواستیم محقق شد

۷-انتخاب مسئولان در اختیار مردم باشد به نحو احسن عملی شد

۸-دفـاع از مظـلوم و مـبارزه بـا ظـالم را شعار میدادیم ۳۵ سال است اجرا میشود

۹-حاکمیت ولایت فقیه بر کشور را میخواستیم عملی شد(۱۱)

پی نوشت:

(۱)میزان الحکمه/ری شهری ج۶ص۱۰۹

(۲)شرح نهج البلاغه/ابن ابی الحدید ج۱۱ص۴۳                                                                

(۳)الشیعه و الحاکمون/مغنیه ص۲۱۵

(۴)الکامل فی التاریخ ج۹ص۳۷۲          

(۵)موسوعه طبقات الفقهاء/سبحانی ج۵ص۲۸۲               

(۶)الکامل فی التاریخ ج۹ص۶۳۲              

(۷)فاطمیان در مصر/ناصری طاهری ص۹۸-۹۹

(۸)دولت ممالیک/شبارو ص ۱۴۸                                          

(۹)تاریخ ایران/کشاورز ص۲۸۱                                

(۱۰)تاریخ نهضت روحانیون/دوانی ج۴ص۱۸۲

(۱۱)یادداشتهای شخصی