جمعه ۲۴ دی ۱۴۰۰ - الجمعة 11 جماد ثاني 1443

(۱۳۹۲/۱۲/۱۸) پرستاران با بیماران خوش رفتار باشند