جمعه ۲۴ دی ۱۴۰۰ - الجمعة 11 جماد ثاني 1443

(۱۳۹۲/۱۲/۲۴) تحرک و پویایی اقتصاد کشور با تحقق اقتصاد مقاومتی امکانپذیر است