جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - الجمعة 19 شوال 1443

(۱۳۹۲/۱۲/۲۴) کاهش تأثیرات بحران‌های جهانی نتیجه عمل اقتصاد مقاومتی است