سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ - الثلاثاء 16 شوال 1443

(۱۳۹۳/۰۱/۲۲) خطبه های نماز جمعه – ۲۲ فروردین ۱۳۹۳

خطبه(اول) موضوع:الف:ویژگیهای متقین(۳) مِنْ کَلامِ مولانا عَلِیٍّ(ع): فَـحـَظُــوا مِـنَ الـدُّنـْیـا        آنـان بـهـره بـردنـد از دنـیـا بِما حَظِىَ بِهِ الْـمُتـْرِفُونَ          به آنچه مرفّهان از آن بهره بردند وَ اَخَذُوا مِنْها ما اَخَذَهُ‏  گرفتنـد از دنیـا چـیزی را کـه الـْجَـبابِرَهُ الْـمُتکَـبّـِرُونَ(۱)    ستمگران متکبر از آن گرفتند   توضیح: ۱-تمامی انسانها از نظر احتیاج و نیاز به مادیات […]

خطبه(اول)

موضوع:الف:ویژگیهای متقین(۳)

مِنْ کَلامِ مولانا عَلِیٍّ(ع):

فَـحـَظُــوا مِـنَ الـدُّنـْیـا       

آنـان بـهـره بـردنـد از دنـیـا

بِما حَظِىَ بِهِ الْـمُتـْرِفُونَ         

به آنچه مرفّهان از آن بهره بردند

وَ اَخَذُوا مِنْها ما اَخَذَهُ‏ 

گرفتنـد از دنیـا چـیزی را کـه

الـْجَـبابِرَهُ الْـمُتکَـبّـِرُونَ(۱)   

ستمگران متکبر از آن گرفتند

 

توضیح:

۱-تمامی انسانها از نظر احتیاج و نیاز به مادیات و مواهب دنیا مساوی هـستند.     مقدار غذایی که شکم آنها را پر بـکند ،انـدازه لباسی که آنان را از گـرما و سرما نگه بدارد و مسـکنی کـه نیـازهای روزمرّه زندگی را برطرف کند

لـذا اگـر بـشر بخـواهـد به حـداقـل اکتـفا بکـند روزگارش با حداقل سپری می شود و از این جهت فقیر،ثروتمند ،گدا و پادشاه هیچ فرقی با هم ندارند

۲-مرحوم علامه شیخ محمد جواد مغنیه از علمای برجـسته لبنان در ذیل نامه امیرمؤمنان(ع) بحثی مطرح فرموده تحت عنوان اَلصَّبْرُ مَصْدَرُ السَّعادَهِ یعنی بردبـاری سرچشـمه سعـادت اسـت در ضـمـن ایـن بـحـث داسـتـانـی را از امپراطور چـین به ترتیب زیر بیان فرموده

سَـمِعَ اِمـْبِـراطُـورُ الـصّیـنِ الـقـَدیـمِ عَـن أُسْرَهٍ صینیَّهٍ فَـقـیـرهٍ وَ لکـنَّها أَسْعَدُ أَهْـلِ الـصّیـنِ … عـاشَتْ عـَشَراتِ السـِّنیـنَ تَحْتَ سَقْفٍ واحِدٍ بِلا اِزْعاجٍ … فَبَعَثَ الْاِمْبِراطُورُ رَسُـولَـهُ حَتّی یَسْئَالَ رَبَّ الْاُسْرَهِ الْعَجُوزِ عَنْ سِرِّ هذِهِ السَّـعادَهِ فـبَعـَثَ اِلَیْهِ الْعَجُوزُ بِرِسالَهٍ طُولُها مِتْرانِ وَ حینَ فَتَحَها اِمْبِراطُورُ وَجَدَها مُنْقُوشَهً بکلِمهٍ واحِدَهٍ مِنْ اَوَلِّها اِلی آخِرِها وَ هِیَ کَـلِمَـهُ الصَـّبْرِ(۲)

 

ب:نقش جامعه در اقتصاد مقاومتی(۳)

جلسه گذشته در ارتباط با رسالتهای مردم ،تولید کنندگان و دولت در زمینه اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی توضیحات لازم داده شد اکنون به رسـالتها و وظایف قانـونی مجلـس مـحتـرم شـورای اسـلامی در ایـن زمـینه می پـردازیـم.

 

نقش مجلس در اقتصاد مقاومتی

با توجه به اینکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی منـتخب مستقیم مردم هستند و وظایف قانونی مهمی بر عهده دارند از قبیل:قانونگذاری در عموم مسایل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی(۳)حق اظهار نظر در همه مسایل داخلی و خارجی مربـوط به کشـور(۴)مسئولیت رسیدگی به شکایات مـردم از طـرز کار قـوای سـه گانه(۵)داشتن حق تـحقیق و تفحص در تمـام امـورات مربـوط به کشـور(۶)

 

لذا در راستای اجرای هر چه بهتر اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی و آحاد نمایندگان محترم مجلس رسالتها و مسئولیتهای سنگینی بر عهده دارند از آن جملـه است:

۱-در اولـویـت قـرار دادن اقـتـصاد مقـاومتـی

۲-وضع قوانین متـناسب و مـورد نیـاز اقـتصادی

۳-تجدید نظر در مورد قوانـین موجـود مـزاحم

۴-نظارت دقیق بر عملکرد دولت در سطح کـشور

۵-همکاری و تعامل سازنده با دولت و قوه قضاییه

۶-تـلاش در زمیـنه فـرهنـگ سـازی در جامـعه(۷)

 

خطبه(دوم):

موضوع:الف:مناسبتهای هفته جاری

هفته جاری دارای چند مناسبت تاریخی و سیاسی است از قبیل:

●کشف کودتای براندازی جمهوری اسلامی در سال ۶۱(۸)

●انـفـجـار سـفـارت آمـریـکا در لبـنـان در سـال ۶۱ در پاسخ به حمـایت آمـریکا از اسـرائـیل در اشغال لبنان(۹)

●روز دندان پزشکی ۲۳ فروردین(۱۰)

●روز کیهان نوردی یعنی نخستین پرواز انسان به فضا در سال ۱۹۶۱ میلادی(۱۱)

●روز رحلت حضرت ام البنین مادر حضرت ابوالفـضل در سـال ۶۴ قـمری(۱۲)

 

ب:سالگرد کودتای آمریکایی

این کودتا در سال ۶۱ توسط عناصر خود فروخـته و ضد انقلاب با هدایت و حمایت استکبار بویژه رژیم آمریکا طراحی شده بود که کشف و خنثی گردید.برای اثبات عمیق خباثت و کینه آمریکائیان علیه ملت انقلابی ایران لازم میدانم فهرسـتی از توطئه ها و جنایـات آمریـکا وعوامل خود فروخـته داخـلی او تـا سـال ۶۱ را مـتذکر شـوم(۱۳)

۱-ترور شهید قرنی رییس ستاد ارتش جمهوری اسلامی

۲-تـرور مرحـوم حـاج مهـدی عـراقی و فـرزندشـان

۳-ترور شهید مطهری توسط گروه فرقان

۴-ترور قاضی طباطبایی امام جمعه تبریز

۵-حمله نـظـامـی آمـریـکا بـه طـبـس

۶-مسـدود کـردن دارائیـهای ایـران در آمریـکا

۷-آغـاز جنـگ تحـمیلـی از ۳۱ شـهریور ۵۹ ش

۸-انفجار حزب جمهوری اسلامی و شهادت ۷۲ نفر

۹-سـوء قصـد به آیـت ا.. خـامـنه ای در مسجـد ابـوذر تـهران

۱۰-انفجار نخست وزیری و شهادت رییس جمهور و نخست وزیر

۱۱-ترور شهید هاشمی نـژاد نمایـنده مجـلس شـورای اسلامـی

۱۲-ترور شهید قدوسی دادستان کل و سرتیپ دستجردی رییس کل شهربانی

۱۳-ترور شهید مدنی نماینـده امـام و امام جـمعه تبریز

۱۴-ترور شهید صدوقی نماینده امـام و امام جـمعه یزد

۱۵-ترور شهید دستغیب نماینده امام و امام جمعه شیراز

۱۶-مـنفـجر سـاختـن بمـب در نـمـاز جمعـه تـهـران

۱۷-ترور شهید اشرفی اصفهانی امام جـمعه کرمانـشاه(۱۴)

 

ج:هـفته دندان پزشکی

بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۶۲،روز ۲۳ فروردین روز دندان پزشک و هفته آخر فروردین ماه هفته دندان پزشـکی نامـگذاری شد.(۱۵)

اکنون تعداد زیادی از برادران و خواهران دندان پزشک درسطح کشور در زمینه بهداشت دهان و دنـدان فعـالیت شبـانه روزی و ایثـارگـرانه دارنـد .ایـن روز و هـفـته را به تمامـی دنـدان پزشـکان خـدوم تـبریـک می گـویـم

برای روشن شدن اهمیت و نقش بهداشت دهـان و دنـدان از دیـدگاه دین مقدس اسلام فهرستی از برخی دستورات آن را یادآوری می کنم.

۱-تأکید مضاعف بر خلال کردن بعد از غذا(۱۶)

۲-دستور به شستشوی دهان و بینی(المضمضه و الاستنشاق)(۱۷)

۳-تأکید بر مسواک زدن که به دلیل اهمیت و نقش اساسی آن در بهداشت دهان عناوین متعددی در این زمینه در روایات وارد شده است از جـمله:

●فوایـد مسـواک زدن(۱۸)

●نکوهش ترک مسواک(۱۹)

●آداب مـسـواک زدن(۲۰)

●آنچه مسـواک با آن شـایسـته اسـت(۲۱)

●سیره اهل بیت(ع) در مسـواک زدن(۲۲)

●چیزهایی که دهان را خوشبو می کند(۲۳)

 

د:اجرای مرحله دوم یارانه ها

بطوریکه همه شاهد هستیم چند روز اسـت کـه اجـرای مـرحلـه دوم با ثبت نام نیازمندان بـه دریـافت یـارانه در سطـح کشـور آغـاز شـده است برای توجه هر چه بهتر و بیشتر به اهمیت ساماندهی این موضوع و ضرورت کمک به دولت دقت و عنایت به مـوارد زیـر لازم اسـت

۱-نوع مراجع بزرگوار تقلید اظهار نظر فـرموده انـدکه یارانه بعنوان بیت المال باید در اختیار مستحقین و نیازمندان جامعه قرار گیرد

۲-سال ۹۳ از سوی مقام معظم رهبری سال فرهـنگ و اقتـصاد نامگذاری شده و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جهت اجرا ابلاغ شده و اخیراً سیاستهای کلی سلامت را ابـلاغ فـرموده.عملی شدن همه اینها نیـاز بـه سامانـدهی بیـت المال دارد

۳-نظام جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی در محاصره اقتصادی استکبار قرار دارد و اخیراً دامنه آن گسترش پیدا کـرده اسـت برای مقابله با این توطئه نیـاز بـه سامانـدهی اقتـصادی داریـم

۴-در مرحله اول پرداخـت یارانه تعـدادی از مـردم از این یارانه استفاده می کردند در حالی که به آن نیاز نداشـتند در این مرحله دولت میخواهد این نـقص را اصـلاح بکند

 

ه:قطعنامه اتحادیه اروپا علیه ایران

هفته گذشته شاهد انتشار قطعنامه مـداخله جـویانه پـارلمان اتحادیه اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بودیم.از عجایب اتفاقات روزگار است که پارلمان کشورهایی دم از حقوق بشر می زنند که پرونده تاریخ سیاسـی آنان پر اسـت از فجـایع و جـنایات حـقـوق بشـری از قبـیـل:

●تحمیل دو جنگ جهانی علیه بشریت که میلیونها انسان نابود گردید

●نسل کـشی و اعمـال آپارتـاید عـلیه مستعمـرات خـود در جـهان،

●حمایت از حاکمان دیکتاتور در کشورهایـی آفریـقایی و آسـیایی

●فـروش تسلیحات شـیمیـایی به حـزب بـعـث در جـنـگ با ایـران

●حـمایت از تـروریسـتهای سـوریه جهـت کـشتن مـردم بی گنـاه

و دهها جنایات دیگرعلیه بشریت(۲۴)

 

خطبه در خبرگزاریها:

خبرگزاری ایرنا

خبرگزاری فارس

خبرگزاری ایکنا

خبرگزاری رسا

خبرگزاری تسنیم

 

پی نوشت:

(۱)نهج البلاغه نامه ۲۷

(۲)فی ضلال نهج البلاغه/مغنیه ج۵ ص ۱۵۳             

(۳)اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی             

(۴)اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی 

(۵)اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی             

(۶)اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی

(۷)یادداشتهای شخصی

(۸)سایت شورای سیاستگزاری                                   

(۹)پایگاه اطلاع رسانی عصر ایران                            

(۱۰)پایگاه اطلاع رسانی دندان پزشکی

(۱۱)روزشمار میلادی/مرکز پژوهشها ص۱۹۴                       

(۱۲)ریاحین الشریعه/محلاتی ج۳ص۲۹۴                  

(۱۳)روزشمار شمسی/مرکز پژوهشها ص۲۷

(۱۴)پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری                                                                                

(۱۵)سایت پزشکان بدون مرز

(۱۶)المحاسن/برقی ج۲ص۳۷۷                    

(۱۷)الخصال/صدوق ص۶۱۱             

(۱۸)کنزالعمال/هندی ج۶ص۶۴۶    

(۱۹)فروع کافی/کلینی ج۶ص۴۹۶

(۲۰)من لا یحضره الفقیه ج۱ص۵۴               

(۲۱)بحار الانوار ج۷۶ص۱۳۴            

(۲۲)مکارم الاخلاق ج۲ص۷۴           

(۲۳)الاختصاص /شیخ مفید ص۱۲۴

(۲۴)یادداشتهای شخصی