جمعه ۲۴ دی ۱۴۰۰ - الجمعة 11 جماد ثاني 1443

(۱۳۹۳/۰۱/۲۳) حمایت ننگ آلود اروپا از حاکمان دیکتاتور دنیا برکسی پوشیده نیست