جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰ - الجمعة 18 جماد ثاني 1443

(۱۳۹۳/۰۲/۰۱) امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه گسترده و همگانی است

حجت الاسلام شکوری امام جمعه خوی در همایش امر به معروف و نهی از منکر که در این شهر برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت محور همایش عبارت است از موضوع نماز و مقالاتی که تهیه شده در موضوعات زیر می باشد:نماز و ارتباط آن با امر به معروف و نهی از منکر،تأثیر نماز بر […]

حجت الاسلام شکوری امام جمعه خوی در همایش امر به معروف و نهی از منکر که در این شهر برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت محور همایش عبارت است از موضوع نماز و مقالاتی که تهیه شده در موضوعات زیر می باشد:نماز و ارتباط آن با امر به معروف و نهی از منکر،تأثیر نماز بر پیشگیری از منکرات در نسل جوان،روشهای کاربردی در زمینه فعالیتهای مربوط به امر به معروف و …، وظایف معلمان و دانش آموزان در گسترش فریضه امر به معروف و…

رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوی در ادامه اظهار داشت در اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است در جـمـهـوری اسـلامـی ایـران دعـوت بـه خـیـر امـر بـه مـعروف ونـهی از مـنکـر وظیـفـه ای اسـت همگانی و متقابل بر عـهده مـردم نسبت به یکدیگر دولت نسبـت بـه مـردم و مـردم نـسبـت به دولـت.

{gallery}hamayesh-amr-fe-marof{/gallery}

در نهایت میتوان نتیجه گرفت این فریضه گسترده و همگانی است و اختصاص به قشر خاصی ندارد.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا امر به معروف و نهی از منکر در جوامع اسلامی یک فریضه فراموش شده است گفت مسئولان نظام جمهوری اسلامی بویژه مسئولان اجرایی موضوع امر به معروف و نهی از منکر را یک موضوع فرعی و حاشـیه ای می دانند چون جایی در بخشنامه ها و مـقررات اداری نـدارد و نوع مردم تحت تأثیر تفکرات و فرهنگهای وارداتی هستند البته هدف فقط فرهنگ و تفکرات غربی و اروپـایی نـمی باشـد بلـکه در طـول تاریخ در اثر حاکمیت پادشاهان و حاکمان لائیک و ضـدآموزه های دینی به مـرور زمـان فرهنـگ دیـنی مـردم بـه تـحلیل رفتـه اسـت.حرفهایی که نوع مردم در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر اظهار میدارند چند جمله زیر است:

سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند،با یک گل که گلستان نمی شود،آب از سر گذشته است دیگر درست نمی شود،انشاا.. امام زمان(عج)خودش درسـت خواهـد کرد،دیگران بی تفاوتند تو چرا خودت را بدنام می کنی و اگر دخالت کنید کسی از شما حمایت نخواهد کرد.

حجت الاسلام شکوری در ادامه با انتقاد از ستادهای امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت

نوع ستادهای احیا در سطح کشور چند مشکل اساسی و مشترک دارند.اعضای ستاد به دلیل مشغله های متعدد به اصل موضوع بهاء نمیدهند،اگر مصوباتی داشته باشند نوعاً به مرحله اجرا نمیرسـد،مـصوبات ستاد هـای احیاء ضـمانت اجـرایی نـدارند،ستاد تهران از توان لازم مدیریتی برخوردار نمی باشد و برداشتهای شخصی و سلیقه ای بعضی از اعضاء ستادها معمولا مشکل آفـرین اسـت.

وی در ادامه نبود برنامه لازم در فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی و بعضاً سطحی بودن محتوای آنها و بعضاً اعمال سلایق و برداشـتهای شخصی بنام دین و فعالیتهای مستمر و سازمان یافته دشمنان با بهره گیری از ابزارهـای مـدرن روز را از جمله موانع و مشکلات اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر برشمرد و در پایان اظهار داشت در هر صورت هیچ کدام از این مشکلات مانع از تذکر لسانی که پایین ترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر است نمی باشد.