شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ - السبت 12 جماد ثاني 1443

(۱۳۹۳/۰۲/۰۲) دولت بخشنامه‌های کاربردی برای احیاء فریضه امر به معروف صادر کند