جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - الجمعة 19 شوال 1443

(۱۳۹۳/۰۲/۰۵) خطبه های نماز جمعه – ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

خطبه(اول): موضوع:الف:ویژگیهای شیعه از دیدگاه امام باقر(ع)   عَنْ اَبی جَعفر(ع) أَیَکْتَفی مَنْ اِنْتَحَلَ التَّشَیُعَ أَنْ یَقُولَ بِـحُبِّنا أَهْــلَ الْـبـَیْــتِ؟ فَـوَاللّهِ مـا شیعَتُـنـا إِلّا آیا کسیکه ادّعای تشـیع دارد همـین کافی است که بگـویــد ما خانـدان را دوسـت دارد؟ به خـدا سوگـند شـیعه مـا نیـست مگر مـَـنْ إِتَّــقَــى اللهَ وَأَطـاعَـــهُ کسیکه از خدا پروا کند […]

خطبه(اول):

موضوع:الف:ویژگیهای شیعه از دیدگاه امام باقر(ع)

 

عَنْ اَبی جَعفر(ع)

أَیَکْتَفی مَنْ اِنْتَحَلَ التَّشَیُعَ أَنْ یَقُولَ بِـحُبِّنا أَهْــلَ الْـبـَیْــتِ؟ فَـوَاللّهِ مـا شیعَتُـنـا إِلّا

آیا کسیکه ادّعای تشـیع دارد همـین کافی است که بگـویــد ما خانـدان را دوسـت دارد؟ به خـدا سوگـند شـیعه مـا نیـست مگر

مـَـنْ إِتَّــقَــى اللهَ وَأَطـاعَـــهُ

کسیکه از خدا پروا کند و به اطاعـت او پـردازد

وَما کانُـوا یُعْـرَفُـونَ إِلّا

آنان در گذشته شناخته نمی شدند جز

بِالتَّواضُعِ وَالتَّخَشُّعِ

به تواضع و نرم دلی

وَالْأَمانَهِ وَکَثْرَهِ ذِکْرِ اللهِ

و امانت داری و بسیار یاد خـدا کـردن

وَالصَّوْمِ وَالصَّلاهِ    

و گرفتن روزه واقامه نمـاز

وَالْبِرِّ بِالْوالِدَیْنِ

و نیـکی به پـدر و مـادر

وَالتَّعاهُدِ لِلْجیرانِ مِنَ الْفُقَراءِ

و رسـیدگی بـه همسایگان فقیر

وَصِـدْقِ الْـحَدیثِ

و راستی در گفتار

وَ تِــلاوَهِ الْــقُـرآنِ    

و تلاوت کردن قرآن

وَکَـفِّ الْأَلْـسُنِ عَـنِّ النّاسِ    

و نگه داشتن زبان از مردم

إِلّا مِـنْ خَـیْـرٍ(۱)    

جز از ذکر خـوبی و خیر

 

ب:تعریف اقتصاد مقاومتی

مقدمه:

●در مباحث گذشته به اهمیت نقش آفـرینی و رسـالتهای مردم ،تولیدکنـندگان،دولـت ،مجـلس و قـوه قـضاییه پرداختیم و نتیجه این شد که برای تحقق کامل اهداف اقتـصاد مقاومتـی آحاد جامـعه باید نقش آفرینی کنند.

●بویژه قوای سه گانه مجلس،دولت و قوه قضاییه کشور چرا که بنیانهای اقتصاد مقاومتی نیازمند قوانین ویـژه ،مجریان آگاه و ناظرانـی متخـصص و کار بـلد اسـت.

 

تعریف اقتصاد مقاومتی

مقام معظم رهبری مدظله در یکی از سخنرانیهای خـود اقتصـاد مقاومتی را چنین تعریف فرمـوده :

اقتصاد مقاومتی یعـنی آن اقـتصادی کـه در شـرایـط فـشار ،در شرایـط تحریـم در شرایـط دشمنـی هـا و خصـومـتهای شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.(۲)

 

ج:ارکان اقتصاد مقاومتی

چندین موضوع از ارکان و تشکیل دهندگان شاکله اقتصاد مقاومتی هستندکه در صورت لحاظ نـکردن آنها تلاشها بـه نتیـجه نخواهـد رسیـد عـبارتـند از :

 

۱-اقتصاد قدرت مقاومت داشته باشد

همه افـراد جامـعه اعـم از مسـئولان و مـردم بایـد تلاش کنند اقتصاد جامعه در برابر تمامی توطئـه ها، فشارها و تحریمهای دشمنان قدرت مقاومت داشـته بـاشد و بـتـواند اقتـصاد کـشور را مدیـریت کنـد.

۲-اقتصاد مردمی باشد

یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تکیه بر قدرت مردم است یعنـی اقتصاد باید متکی به مردم باشد ،به مردم باید میدان داده شود.(۳)

 

در اصل ۴۴ قانون اساسی می گوید:

●نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است…

●بخش خصوصی شامل آن قـسمت از کشـاورزی ، دامداری ،صنعت ،تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.(۴)

 

خطبه(دوم):

موضوع:الف:مناسبتهای هفته جاری

در طول هفته جاری یعنی از ۵ الی ۱۱ اردیبهشت ماه چندین مناسبت تاریخی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی وجود دارد به ترتیب عبارتند از:

۱-روز شکست حمله نظامی آمریکا در طبس (در اثر طوفان شن سال ۵۹) (۵)

۲-روز شهادت امام هادی(ع) (بنا به قول کلینی(۶) و مسعودی ۲۵۴ ق)(۷)

۳-سالگرد شهادت سروان خلبان شیرودی ۱۳۶۰ ش(۸)

۴-روز شوراها و آغاز هفته شهر و شهروند(۹ الی ۱۵ اردیبهشت ماه)(۹)

۵-روز ملّی خلیج فارس(۱۰)

۶-روز جهانی کارگر(۱۱)

۷-روز میلاد امام محمد باقر(ع) (بنا به قول شیخ مفید(۱۲) شیخ طوسی ۵۷ق) (۱۳)

۸-لیله الرّغائب (اولین شب جمعه ماه رجب) (۱۴)

 

ب:شکست آمریکا در طبس

اکنون حدود ۳۴ سال از شکست آمریکا در طبس می گذرد لکـن آثـار و تبعات آن اکنون نیز ادامه و استمرار داردآمریکا در جریان انقلاب اسلامی بویژه در سالهای اول از ملت ایـران چـند بـار شکسـت مفتضـحانه خـورد

یکی سقـوط رژیـم دیـکتاتـوری پهلـوی بـود

دیگری اشغال لانه جاسوسی توسط دانشجویان

سوم شکست ذلیلانه در عملیات نـظامی طبس(۱۵)

 

یـکی از خـبرنـگاران روزنـامه آمـریکایی نیـویـورک تایـمز بـه شکست ذلت بار آمریکا در این عملیات چنین اعتراف می کند:

●داغ شکستی که آمریکاییان در ایران خورد تا مدتها آنها را رها نخواهد کرد بویژه بدین خاطر که این شـکست ضـربه دوباره ای به احساس غـرور و اعتـماد به نفـس آنـان بـود.

●برای جامعه هایی که شدیداً به تکنولوژی مـعتقدهستند و بـه آن ایمـان دارد از کار افتـادن سـه هـلیکوپتـر در میـان بادهـای شنی بیابان ضربه بسیار بزرگ و دردناکی بوده است.ایران توانست نشان دهد که آمـریکا تا چه اندازه مورد نفرت دنیای خارج است و همین مسئله باعث خواهد شد که در آینده آمریکا در معامله با دنیای سوم دچار اشکالاتی گـردد.(۱۶)

●اقدام سخیف و برخلاف عرف بین الملل اخیر حاکمـان آمریکا اعم از کنگره ، وزارت خارجه و ریاسـت جمهور درندادن ویزا به نماینده جدید ایـران در سازمان ملل یعـنی آقای ابـوطالبی به اتهام اینکه ایشان از دانشجویان اشـغـال کننده لانه جاسوسی آمریکا در ایران بوده نـشان می دهـد که آمریـکاییان پـس از۳۴ سـال هـنـوز تـلـخـی آن شکـسـت را در کام خود دارند.

 

ج:فـضائل ماه رجب

در آستانه ماه رجب قرار داریم برای اینکه بتوانیم از فیوضات این ماه عظیم استفاده لازم را داشتـه باشیم لازم میدانم چـند نکـته اساسـی را یـادآوری کنیـم

 

۱-سه روایت کوتاه

رسولخدا(ص) فرمود:

اَلا اِنّ رَجَبَ شَهْرُ اللهِ وَ شَعْبانَ شَهْری وَ رَمَضانَ شَهْرُ أَمَّتی(۱۷)

رجب ماه خداست ،شعبان ماه من است و رمضان ماه امت من است

امام صادق(ع) فرمود:

قالَ رسولُ اللهِ (ص) رَجَبُ شَهْرُ الْاِسْتِغْفارِ لِأُمّتـی أَکْثِرُوا فیهِ مِـنَ الْاِسْتِـغْـفارِ فَاِنَّهُ غَـفُـورٌ رَحیـمٌ(۱۸)

رسولخدا(ص) فرمود:ماه رجب ماه استغفار است برای امت من پس در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید خدا آمرزنـده و مهربـان اسـت

امام موسی بن جعفر(ع) فرمود:

مَنْ صامَ یُوماً مِنْ رَجَبٍ تَباعَدَهْ عَنْهُ النّارُ مَسیـرَهَ سَنَهٍ وَ مَنْ صـامَ ثَـلاثَهَ اَیّامٍ وَجَبَـتْ لَهُ الْـجَـنّـَهُ(۱۹)

هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بـدارد آتش جهـنم یـک سـاله راه از او دور می شود و هر که سـه روز آن را روزه بـگیرد بهشـت بر او واجــب گـردد

 

۲-مناسبتهای ماه رجب

۱-میلاد امام محمد باقر(ع)(۲۰)،میلاد امام علی النقی(ع)(۲۱)

۲-شهادت امام هادی(ع)(۲۲)

۳-میلاد امام محمد تقی(ع)(۲۳)

۴-میلاد امیرمؤمنان(ع)(۲۴)

۵-شهادت امام موسی بن جعفر(ع)(۲۵)

۶-وفات حضرت زینب(۲۶)

۷-بعثت رسولخدا(ص)(۲۷)

 

د:اخبار و حوادث جهان اسلام

۱-ایران اسلامی

مـقـام مـعظـم رهبـری در سـخنرانـی خـود بمـناسـبت مـیلاد حضـرت فاطمه(ع)و روز زن در اجتماع پـرشـور زنـان موضـوعات مهـمی را درارتباط با زنـان مطـرح فرمـودند کـه لازم اسـت خـانواده هـا ،مسـئولان اجرایی،فرهنگی ،تبلیغی و قانون گذاری جامعه مورد توجه قرار بدهند.

۱-ضرورت بهره گیری زنان از خصلتهای برجسته حضرت فاطمه(ع) در تقوا ،عفت،طهارت ،مجاهدت،همسرداری و تربیت فـرزندان

۲-ضرورت پرداختن به مسائل اصلی مربوط به زن از قـبیل خانواده ،سلامت،امنیت و آرامش زن در محیط خانواده

۳-لـزوم فـاصله گرفتن جامعه از افـکار وارداتی غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابر جنسـیتی

۴-اظهار تأسف از ایـنکه در محیطـهای قدیمـی و جـدید زن موجودی درجه ۲ و مؤظف به خدمتگذاری تصور می شود.(۲۸)

 

۲-کشور عراق

روز چهارشنبه آینده انتخابات مجلس عراق برگذار خواهد شد برای کسب ۳۲۸ کرسی مجلس ۶۰۴۰ نفر نامزد رقابت میکنـند.

جریانهای تکفیری و تروریست داخل عراق و کشورهای حمایت کننده از جمله عربستان سعودی تلاش دارند با ایجاد ناامنی و براه انداختـن انفجـار و کشـتار نگـذارند انتخـابـات در وقـت مـقرر برگـزار گردد.(۲۹)

 

۳-کشور سوریه

هفته گذشته نمایندگان مجلس سوریه آغاز نام نویسی نامزدهای ریاست جمهوری و همچـنین تاریـخ برگـزاری ایـن انـتخابات را اعـلام کـرد.

بر اساس توافق نمایندگان مجلس انتخابات ریاست جمهوری در روز۱۳ خرداد برگزار خواهد شد.این اقدام مهم حکـایت از شکسـت تروریسـت ها و حـامیان خارجی آنان و حاکمیت ثبات و امنیت لازم در کشور بحران زده سوریه دارد.(۳۰)

 

خطبه در خبرگزاریها:

خبرگزاری ایسنا

خبرگزاری ایرنا

خبرگزاری فارس

خبرگزاری ایکنا

خبرگزاری رسا

خبرگزاری تسنیم

 

پی نوشت:

(۱)اصول کافی/کلینی ج ۳ ص۱۸۳

(۲)دیدار با دانشجویان ۱۶/۵/۹۱

(۳)سخنرانی در دیدار هیئت دولت ۲/۶/۹۱                                                                        

(۴)قانون اساسی اصل ۴۴

(۵)سایت شورای سیاستگزاری                       

(۶)اصول کافی/کلینی ج۱ص۴۹۷                

(۷)مروج الذهب/مسعودی ج۱ص۸۴      

(۸)سایت سرداران دفاع مقدس

(۹)پایگاه اطلاع رسانی راسخون                   

(۱۰)پایگاه اطلاع رسانی عصر ایران             

(۱۱)پایگاه اطلاع رسانی تبیان           

(۱۲)مسار الشیعه /شیخ مفید ص۳۳     

(۱۳)التهذیب/شیخ طوسی ج۶ ص۷۷

(۱۴)وقایع الایام/محدث قمی ص۳۷۱          

(۱۵)یادداشتهای شخصی        

(۱۶)پایگاه اطلاع رسانی شورای سیاستگزاری ائمه جمعه

(۱۷)الامالی/صدوق ص۵۳۴               

(۱۸)وسائل الشیعه ج۱۰ ص۵۱۱         

(۱۹)فضائل الاشهر الثلاثه ص۲۳                     

(۲۰)مصباح المتهجد/شیخ طوسی ص۸۰۱

(۲۱)بحار الانوار ج۵۰ص۱۱۷            

(۲۲)مصباح المتهجد ص۸۰۵ 

(۲۳)مفاتیح نوین/مکارم ص۶۰۵                   

(۲۴)زاد المعاد/مجلسی ص۱۹

(۲۵)بحار الانوار ج۴۸ ص۱               

(۲۶)زینب الکبری /النقدی ص۱۲۲              

(۲۷)وقایع الایام /محدث قمی ص۴۱۱         

(۲۸)پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبری                       

(۲۹)پایگاه اطلاع رسانی شورای سیاستگزاری                                  

(۳۰)روزنامه جمهوری اسلامی ۹۳/۰۲/۰۴