شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ - السبت 12 جماد ثاني 1443

(۱۳۹۳/۰۲/۱۲) علم و دانش از پایه های توسعه اقتصادی است