شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ - السبت 12 جماد ثاني 1443

(۱۳۹۳/۰۲/۱۹) ماهواره اصلی ترین ابزار غرب بر ضد فرهنگ اسلامی است