شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ - السبت 12 جماد ثاني 1443

(۱۳۹۳/۰۳/۱۶) شرکت آزادانه مردم سوریه در انتخابات استکبار جهانی را رسوا کرد