جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - الجمعة 19 شوال 1443

(۱۳۹۳/۰۴/۲۰) لزوم توجه و عدم غفلت از نیازهای فرهنگی یتیمان و مستمندان