دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ - الإثنين 19 ربيع أول 1443

(۱۳۹۳/۰۵/۰۴) اینان شیعیان اهل بیت(ع) نیستند(روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان)

جلسه (بیست و هشتم): احکام: مسئله (۱): کسی که موقع غروب شب عید فـطر بالغ و عـاقل و هوشیار اسـت و فـقیر و بـنده کس دیگر نیست باید بـرای خـودش و کسانـی کـه نانـخور او هسـتند هـر نـفری یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا […]

جلسه (بیست و هشتم):

احکام:

مسئله (۱):

کسی که موقع غروب شب عید فـطر بالغ و عـاقل و هوشیار اسـت و فـقیر و بـنده کس دیگر نیست باید بـرای خـودش و کسانـی کـه نانـخور او هسـتند هـر نـفری یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پـول یـکی از اینـها را هم بـدهد کـافی اسـت(۱)

 

مسئله(۲):

کسی که مخارج سال خود و عیالش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیـالاتش را بـگذراند فـقـیـر اسـت و دادن زکـات فـطـره بـر او واجـب نیـسـت(۲)

 

مسئله(۳):

انسان باید فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می شوند بدهد کوچک باشد یا بزرگ ،مسلمان باشد یا کافر،دادن خرج آنان بر او واجـب باشـد یا نـه ،در شهـر خـود او بـاشـند یا در شـهر دیـگر(۳)

 

مسئله(۴):

اگر کسی را که نانخور اوست و در شـهر دیـگر اسـت وکـیل کند که از مال او فطره خود را بدهـد چنانـچه اطمینـان داشـته باشد که فطره را می دهد لازم نیست خودش فطره او را بدهد(۴)

 

مسئله(۵):

فطره میهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحب خـانه وارد شـده و نانخور او حـساب می شود بر او واجب اسـت(۵)

 

مسئله(۶):

فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحب خانه وارد می شود و مدتی نزد او می مانـد واجـب اسـت و همچـنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده اند که خرجی او را بدهد.(۶)

 

مسئله(۷):

فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد میشودبر صاحب خانه واجـب نیسـت اگـر چه پیـش از غـروب او را دعوت کـرده بـاشـد و در خـانه او هـم افطـار کند.(۷)

 

الف:اینان شیعیان اهل بیت(ع) نیستند

در مباحث قبلی ویژگیهای شیعیان اهل بیت(ع) مطرح گردیداکنون خصوصیاتی را مطـرح می کنـیم که در هر کس باشـد شیعه اهل بیت(ع) نمی باشـد ولـو مـدعی شـیعه گـری باشـد.

 

۱-کردارش مخالف باشد

امام صادق(ع) فرمود:

لَیْسَ مِنْ شـیعَتِنا مَـنْ قـالَ بِـلِـسانِهِ وَ خالَــفـَنا فــی أَعـْمالِــنـا وَ آثارِنـا(۸)

شیـعه مـا نیسـت آن کـه به زبـان دم(از تشـیع)زنـد اما در عمل برخلاف اعمال و کردار ما رفـتار کند

 

۲-کسیکه این خصلت ها در او باشد

امام صادق(ع) فرمود:

یا شیعَهَ آلِ محمّدٍ اِنَّهُ لَیْسَ مِنّا مَنْ لَمْ یَملِکْ نفسَهُ عِـنـدَ الغَضَبِ و لَم یُحسِنْ صُحبَهَ مَنْ صـَحِبَهُ وَ مُـرافـَقـَهَ مـَنْ رافَقَهُ وَ مصالـَحَهَ مَـنْ صالَـحَهُ وَ مُـخالَفَهَ مَـنْ خالَفـَهُ(۹)

ای شیعیان آل محمد از مـا نیـســت کسـی کـه در هـنگام خــشم خـوددار نباشد و در برخـورد با همـنشین و همسـفر خود و کـسی کـه بـا او دســت آشتـی داده و آن که با وی مخـالف اسـت رفـتاری نیـکو در پیـش نگیرد.

 

۳-در شهر پارساتر از او باشد

امام صادق(ع) فرمود:

لَیْسَ مِنْ شیعَتِنا مَنْ یَکونُ فی مِصْرٍ یَکونُ فیهِ آلافٌ و یکونُ فـِی الـمِصـرِ أورَعَ مـِنهُ(۱۰)

شـیعه ما نیسـت کسـی که در شـهری چنـد هـزار نفـری به سـر بـرد و در آن شـهر پارسـاتر از او وجـود داشتـه بـاشـد

 

۴-از دستور اهل بیت(ع) پیروی نکند

امام صادق(ع) فرمود:

قَومٌ یَزعُمُونَ أنّی اِمامُهُم و َاللهِ ما أنا لَهُمْ بِامامٍ لَـعـَنـَهُمُ اللهُ کُـلّـَما سَتَـرْتُ سِـتـْراً هـَتَکـُوهُ أقـولُ کـَذا و َکَـذا فَیَقُولُونَ اِنَّما یَعْنی کَذا وَ کَذا اِنَّما أَنا اِمامُ مَنْ أطاعَنی(۱۱)

گروهی می گویند که من امام آنـها هسـتم به خـدا قسـم که من امـام آنـها نیستم خدا لعنتشان کند هر چه مـن پـرده پوشـی می کـنم آنـان پـرده دری می کنند من می گویم چنیـن و چنـان آنـان می گوینـد مـقـصودش فلان و بــه مـان اسـت مـن در حـقـیقـت امـام کسـی هـستم کـه اطـاعـتـم کـند

 

۵-کسیکه خردمند و پرهیزکار نباشد

امام صادق(ع) فرمود:

اِنَّ أَصْحابی اُوْلُو النُّهی وَ التُّقی فَمَنْ لَمْ یَکُنْ مِنْ أَهْلِ النُّهی وَ التُّقی فَلَیْسَ مِنْ أَصْحابی(۱۲)

اصحاب من مردمانی خردمند و پرهیزکارند بنابراین کسی که خـردمنـد و پرهـیزکـار نباشـد از اصـحاب مـن نـیست

 

۶-کسیکه فاسد الاخلاق باشد

امام عسگری(ع) فرمود:

قالَ رَجُلٌ لِرَسولِ اللهِ(ص) فُلانٌ یَنظُرُ الی حَرَمِ جارِهِ وَ اِنْ أمـْکـَنَهُ مُـواقَـعَـهُ حـَرامٍ لَـم یَـرِعْ عَنْـهُ فَـغَـضـِبَ رَسـولُ اللهِ(ص) وَ قـالَ ایـتُــونـی بِـهِ

مردی به رسولخدا(ص) عرض کرد فلان کس به ناموس همسایه خود نگاه میکند و اگر دستش برسد از ارتکاب حرام ابایی ندارد. رسول خدا(ص) عـصبانی شـد و فـرمـود او را نـزد مـن بیـاوریـد

 

فقالَ رَجُلٌ آخَرُ یا رَسولَ اللهِ اِنّهُ مِـنْ شیعَتِکُـم مِـمّـَن یَعـتَقِـدُ مُوالاتـَکَ و مُوالاهَ علـیٍّ و یـَتـَبـَرَّأُ مِنْ أعْدائِکُـما فقالَ رسـولُ اللهِ(ص) لا تَـقُـلْ مِنْ شـیعَتـِنا فاِنّـهُ کَـذِبٌ اِنَّ شیـعَتـَنا مَن شَیـَّعَنا وَ تَـبـِعَنا فــی أعْـمالِـنا(۱۳)

مرد دیگری عرض کرد ای رسول خدا او از شیعیان شماست و به دوستی شما و علی(ع) اعتقاد دارد و از دشمنان شما دو تن بیزاری می جوید رسولخدا(ص) فرمود:نگو که اواز شیعیان ماست زیرا دروغ است همانا شیعه ما کسی است که از ما دنباله روی و از کردار ما پروی کند

 

پی نوشت:

(۱)رساله توضیح المسائل ده مرجع مسأله ۱۹۹۱                     

(۲)همان مسئله ۱۹۹۲                         

(۳)همان مسئله ۱۹۹۳

(۴)رساله توضیح المسائل ده مرجع مسأله ۱۹۹۴                     

(۵)همان مسئله ۱۹۹۵             

(۶)همان مسئله ۱۹۹۶              

(۷)همان مسئله ۱۹۹۷

(۸)بحار الانوار /مجلسی ۶۸/۱۶۴/۱۳               

(۹)تحف العقول ص۳۸۰                                 

(۱۰)بحار الانوار/مجلسی ۶۸/۱۶۴/۱۳

(۱۱)بحار الانوار /مجلسی ۲/۸۰/۷۶                 

(۱۲)بحار الانوار/مجلسی ۶۸/۱۶۶/۱۷

(۱۳)تنبیه الخواطر / طبرسی ۲/۱۰۵                                                                                          

پر بازدیدترین ها

بیشتر