یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰ - الأحد 13 جماد ثاني 1443

(۱۳۹۳/۰۵/۲۴) اجرای یک طرح معماری جامع برای تمامی مساجد کشور در عصر حاکمیـت جمهـوری اسـلامی ضرورت دارد