جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰ - الجمعة 18 جماد ثاني 1443

(۱۳۹۳/۰۶/۰۵) خودپسندی فرصـتی مناسب بـرای نابود کردن کردار نیک توسط شیـطان اسـت

حجت الاسلام شکوری امام جمعه خوی در جلسه شورای اداری این شهرستان که به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود با تبریک هفته دولت و تسلیت سالگرد شهادت رییس جمهور شهید رجایی و نخست وزیر شهید باهنر موضوع آسیب های مدیریتی از دیدگاه امیرمؤمنان(ع) را مورد بررسی قرار داد و ادامه داد آن بزرگوار در […]

حجت الاسلام شکوری امام جمعه خوی در جلسه شورای اداری این شهرستان که به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود با تبریک هفته دولت و تسلیت سالگرد شهادت رییس جمهور شهید رجایی و نخست وزیر شهید باهنر موضوع آسیب های مدیریتی از دیدگاه امیرمؤمنان(ع) را مورد بررسی قرار داد و ادامه داد آن بزرگوار در خطبه ها و نامه های متعدد نهج البلاغه در دوران حکومت کوتاه خود موضوعات مهمی را به عنوان آسیب های مدیریتی به کارگزاران حکومت علوی خویش مطرح فرموده اند از آن جمله است موضوع تکبر و خودخواهی مدیران

وی گفت امیرمؤمنان(ع) همواره کارگزاران نظام اسلامی را به دوری از تکبر و خودبینی توصیه می فرمودند و در بخشی از عهدنامه خود به مالک اشتر می فرماید مبادا هرگز دچار خودپسندی شوی و به خوبی هـای خود اطمینان کنـی و به پـرهـیز از این که دوست داشته باشی دیگران تو را ستایش کنند، زیرا حالت غرور و خودپسندی مناسـب تـرین فرصـت بـرای شیـطان اسـت تا کـردار نیـک نیکوکـاران را نابـود کـند

{gallery}shoraye-edari-5{/gallery}

حجت الاسلام شکوری در ادامه جدایی مدیران از مردم را آسیب دیگر مدیریت مطرح فرمود و اظهار داشت امیرمؤمنان(ع) خطاب به مالک اشتر می فرماید :هیچ گاه خود را به مدّت طولانی از مردم پنهان مکن زیرا دور بودن زمامداران از چشم عموم مردم خـود موجـب نوعـی محدودیّت و بی اطلاعی نسبت به کارهاست پنهان شدن زمامداران آگاهی آنان را نسبت به بسیاری از مسائل از بین می برد در نتیجه بزرگ نزد آنان کوچک و کـوچـک نزد آنـان بـزرگ می شـود و نیز کار نیک زشت و کار زشت زیبا جلوه داده می شود و حق با باطل آمیخته می گردد

جزئی نگری و عدم اولویت بندی از جمله آسیب های مدیریتی بود که مورد اشاره قرار دادند و اظهار داشتند عدم شناخت و اولویت ها و طبقه بندی کارها و پرداختن به کارهای روزمره زمینه سردرگمی را فراهم می سازد لذا امیرمؤمنان(ع) می فرماید:هر کس خود را به امور جزئی مشغول سازد زمینه پاشیدگی و تضییع مسایل مهم تر را فراهم نموده است .

وی آخرین ضعف مدیریتی از دیدگاه امیرمؤمنان(ع) را استبداد رأی مدیر برشمرد و اظهار داشت تحقیقات نشان داده است مدیرانی که در کارها و برنامه های خود با افـراد نخبه و کارشناس مشـورت مـی کننـد، در امـور اداری و اجتماعی کم تر گرفتار خـطا و لـغزش مـی شـوند و بیش تـر امـور آنـان بـا موفقیـت کامـل تحـقق پیـدا می کنـد بر عکس مدیران که مستبد هستند و خود را بی نیازاز افراد، دیگران و تبادل نظر با آنان می دانند هرچند از نظر موقعیّت و مقام جایگاه والایـی دارنـد، ولـی بیـش تـر بـه خـطاهـای بزرگ دچار می شوند و خـود را بـه هـلاکت مـی انـدازند لذا امیرمؤمنان(ع) می فرماید:کسی که خود رأی باشد، هلاک می شود و کسی که با افراد صاحب اندیشه مشورت کند، در عقل آنان شریـک می شـود.

وی در پایان کم کردن برگزاری جلسات جهت هر چه بهتر رسیدگی به امور مردم و اطلاع رسانی به مردم و آموزش دادن آنها در زمینه وظایف ادارات دولتی را از جمله ضروریات اجتناب ناپذیر مدیران برشمرد و اظهار داشت این کار جلوی شایعات و سم پاشی دشمنان را می گیرد و از تضییع وقت مردم جلوگیری میکند.