جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - الجمعة 19 شوال 1443

(۱۳۹۳/۰۶/۱۴) ناامنی پاکستان تأمین کننده اهداف آمریکا