سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ - الثلاثاء 23 شوال 1443

(۱۳۹۳/۰۶/۲۱) مبارزه با داعش بهانه آمریکا برای پیشبرد اهداف در خاورمیانه است