یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰ - الأحد 18 ربيع أول 1443

(۱۳۹۳/۰۷/۱۶) از جمله رسالتهای شورای فرهنگ عمومی برچیدن آداب و سنن غلط جامعه می باشد

حجت الاسلام شکوری در جلسه ماهانه شورای فرهنگ عمومی شهرستان خوی طی سخنان مبسوطی تحت عنوان فرهنگ از دیدگاه آیات و روایات اظهار داشت در ارتباط با معنی واژه فرهنگ دیدگاه ها و نظریات متعددی مطرح شده است لکن شالوده آنها عـبارت از ایـن اسـت کـه فرهنگ یعنی آداب ،رسوم ،باورها و اعتقاداتی کـه بـر […]

حجت الاسلام شکوری در جلسه ماهانه شورای فرهنگ عمومی شهرستان خوی طی سخنان مبسوطی تحت عنوان فرهنگ از دیدگاه آیات و روایات اظهار داشت در ارتباط با معنی واژه فرهنگ دیدگاه ها و نظریات متعددی مطرح شده است لکن شالوده آنها عـبارت از ایـن اسـت کـه فرهنگ یعنی آداب ،رسوم ،باورها و اعتقاداتی کـه بـر مـردم یـک جـامـعه حـاکـم اسـت خـواه درسـت بـاشـد یـا غـلط .

و در ادامه با اشاره به اهداف و محتوای کارهای فرهنگی گفت :هدف از فعالیتهای فرهنگی اشخاص ، گروه هـا ، مجموعه هـای دولـتی و یا خصوصی این است که آداب و سنن غلط و وارداتی جامعه را برچـینند و سنن صحیح الهی را جایگزیـن سازنـد بـعبارت دیـگر برای تغـییر سنـن غلط و حاکمیت سنتهای پسندیده برنامه ریزی و سیـاسـتگـذاری نمـاینـد.

{gallery}shoreye-farhang–93-7-15{/gallery}

وی با اشاره به وظایف مصوب و قانونی شوراهای فرهنگ عمومی گفت بررسی معضلات فرهنگی ،ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات ،ایجاد زمینه های همکاری با شوراهای دیگر جهت ارتقای فرهنگ عمومی منطقه ،ارائه برنامه مدون و همسو برای همتاهنگ کردن دستگاهها ،نهادها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی در زمینه مسائل فرهنگی ،برنامه ریزی در جهت اجرایی کردن تصمیمات اتخاذ شده ،اتخاذ شیوه های تشویقی و نظارتی به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی ،بررسی آثار فرهنگی مترتب بر سیاستها و در نهایت مطالعه سیاستهای فرهنگی ابلاغی و تهیه گزارشهای مورد نیاز برای اصلاح فرهنگ عمومی در شهرستانها را از جمله رسالتها و وظایف مهم و قانونی شوراهای فرهنگ عمومی برشمرد.

وی در ادامه از کم کاری و بی برنامگی شوراهای فرهنگ عمومی و عدم نظارت را از جمله مشکلات شوراهای فرهنگ عمومی برشمرد و در ادامه اظهار داشت در هیچکدام از آیات قرآن و روایات اهل بیت(ع) از فرهنگ بمعنای مصطلح آن تعبیری وجود نـدارد لکـن مـسائـل فرهنـگی بـا تعبـیرات دیگر غیر از واژه فرهنـگ مـورد تـوجـه قـرار گـرفته اسـت از قبـیل:در بعضی آیات از فرهنگ به عنوان لسان قوم تعبیر شده است،در برخی تعبیرات از فرهنگ بعنوان حکم جاهلیت یاد شده،در بعضی از آیات از فرهنگ بعنوان سُنَن یاد شده است.

وی ادامه داد در روایات نیز تعبیرات در زمینه فرهنگ همانـند آیات می باشد و بیشترین تعبیرات به عنوان سنت و سنن می باشد از قبیل اینکه امیرمؤمنان(ع) در ضمن فرمان حکومتی خود به مالک اشتر نخعی وقتی که او را به عنوان والی و استاندار مصر اعزام فرمودند چنین می فرماید:هرگز سنّت پسندیده‏اى را که پیشوایان این امّت به آن عمل کرده‏اند و امّت اسلامى به آن انس و الفت گرفته، و امور مردم، به وسیله آن اصلاح شده، نقض مکن! و سنّت و روشى را که به آن سنّتهاى صالحه پیشین زیان وارد سازد، ایجاد منما! که اجر آن براى کسى خواهد بود که آن سنّتها را برقرار کرده و گناهش بر توست که آن سنّت‌ها را شکسته‏اى

پر بازدیدترین ها

بیشتر