سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ - الثلاثاء 23 شوال 1443

(۱۳۹۳/۰۸/۰۹) تکفیری ها میراث داران اموی هستند