یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ - الأحد 21 شوال 1443

(۱۳۹۳/۰۹/۰۷) ایجاد نهضت علمی و روشنگری رسالت علمای جهان اسلام